Årshjul 2021-2022

Våren 2021

Innovasjon del 2, 25.-26. januar
Veiledning del 2, 12.-13. april

Åpne kurs

Når utvikling blir traumatisert, 17.-18. mars
Kampen om selvbildet, 20.-21. april
Spesialundervisningen i et inkluderende perspektiv, 4.-5. mai

Høsten 2021

Innovasjon del 3
Veiledning del 3
Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid del 1

Våren 2022

Innovasjon del 1
Veiledning del 1
Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid del 2

Høsten 2022

Innovasjon del 2
Veiledning del 2