Årshjul 2022-2023

Vår 2022

Innovasjon del 1
Veiledning del 1
Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid del 2

Høst 2022

Innovasjon del 2
Veiledning del 2

Vår 2023

Skrivekurs
Veiledning del 3
innovasjon del 3

Høst 2023

Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid del 1
Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid del 2