Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Spesialistutdanningen i Utdanningsforbundets regi er under avvikling. Kandidater som er tatt opp i utdanningen og skal fullføre, følges opp direkte av sine fylkeslag.

Beslutningen om å avslutte ordningen i Utdanningsforbundets regi ble vedtatt av sentralstyret i oktober 2022.

Utdanningsforbundet vil fortsatt arbeide for kompetanseutvikling for medlemmer i PP-tjenesten.

Har du spørsmål om spesialistordningen, ta kontakt med: Karianne Sangro Basteson