Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet utdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk rådgiving har til oppgave å beskrive og gi råd om tiltak som fremmer læring, utvikling og dannelse hos barn, unge og voksne. Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.

Grunnutdanning og forpraksis

Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak. For godkjenning kreves minimum 330 studiepoeng. Videreutdanning (30 studiepoeng) utover master kan tas etter opptak, parallelt med spesialistutdanningen.

Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Innholdet i spesialistutdanningen

Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Godkjenning av spesialister

Utdanningen følger gjeldende vedtekter for godkjenning. Styret kan gjøre unntak for personer som er tatt opp i utdanningen etter tidligere vedtekter.

Kontaktpersoner i sekretariatet

  • Per Arneberg (kursinnhold), tlf. 24 14 20 76
  • Brit Adam (kurspåmelding), tlf. 24 14 20 79
  • Karianne Sangro Basteson, karsan@udf.no
  • Styreleder Eivind Herlofsen, eivind.herlofsen@gmail.com, tlf. 959 26 877

Styret for perioden 2020 - 2023

Styret består av fem styremedlemmer og fire vararepresentanter. Minst fire av styrets medlemmer skal være godkjent som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det er ønskelig at et styremedlem og et varamedlem er under utdanning.

Styret møtes vanligvis fem til åtte ganger årlig. Kontaktperson fra sentralstyret og organisasjonen for øvrig møter i styremøtene. Neste styremøte: 3. februar 2021. 

Medlemmer:

Eivind Herlofsen, styreleder
pp-rådgiver
eivind.herlofsen@gmail.com mobil: 959 26 877

Brita Nesheim Beyer
brita.nesheim.beyer@gmail.com mobil: 400 31 462

Terese Øvrevik, PPT Kristiansand
terese.ovrevik@kristiansand.kommune.no mobil: 481 21 185

Elin Hovland, PPT i Midt-Telemark
elin.hovland@midt-telemark.no mobil: 995 88 941

Siw-Mona Tiber-Olsen, PPT Tromsø
smto@live.no mobil: 941 49 959

Varamedlemmer

Lise Brandli, 1. vararepresentant
lise.brandli@rauma.kommune.no  

Hege Seljebø, 2. vararepresentant
hege.seljebo@alesund.kommune.no

Hilde Skaar Bergsmo, personlig vararepresentant for Terese Øvrevik
hilde.skaar.bergsmo@statped.no

Kontaktperson fra sentralstyret

Ida Næss Hjetland, idahje@udf.no