Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet utdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk rådgiving har til oppgave å beskrive og gi råd om tiltak som fremmer læring, utvikling og dannelse hos barn, unge og voksne. Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.

Grunnutdanning og forpraksis

Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak.

Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Innholdet i spesialistutdanningen

Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Godkjenning av spesialister

Utdanningen følger gjeldende vedtekter for godkjenning. Styret kan gjøre unntak for personer som er tatt opp i utdanningen etter tidligere vedtekter.

Kontaktpersoner i sekretariatet

  • Per Arneberg (kursinnhold), tlf. 24 14 20 76
  • Brit Adam (kurspåmelding), tlf. 24 14 20 79
  • Karianne Sangro Basteson, karsan@udf.no
  • Styreleder Eivind Herlofsen, eivind.herlofsen@gmail.com, tlf. 959 26 877

Styret for perioden 2020 - 2023

Styret består av fem styremedlemmer og fire vararepresentanter. Minst fire av styrets medlemmer skal være godkjent som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det er ønskelig at et styremedlem og et varamedlem er under utdanning.

Styret møtes vanligvis fem til åtte ganger årlig. Kontaktperson fra sentralstyret og organisasjonen for øvrig møter i styremøtene. Neste styremøte: 10. november 2022. 

Medlemmer:

Eivind Herlofsen, styreleder
pp-rådgiver
eivind.herlofsen@gmail.com mobil: 959 26 877

Brita Nesheim Beyer
brita.nesheim.beyer@gmail.com mobil: 400 31 462

Terese Øvrevik, PPT Kristiansand
terese.ovrevik@kristiansand.kommune.no mobil: 481 21 185

Elin Hovland, PPT i Midt-Telemark
elin.hovland@midt-telemark.no mobil: 995 88 941

Siw-Mona Tiber-Olsen, PPT Tromsø
smto@live.no mobil: 941 49 959

Varamedlemmer

Lise Brandli, 1. vararepresentant
lise.brandli@rauma.kommune.no  

Hege Seljebø, 2. vararepresentant
hege.seljebo@alesund.kommune.no

Hilde Skaar Bergsmo, personlig vararepresentant for Terese Øvrevik
hilde.skaar.bergsmo@statped.no

Kontaktperson fra sentralstyret

Ida Næss Hjetland, idahje@udf.no