Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har besluttet at spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning skal avvikles. Det blir sendt ut utfyllende informasjon til kandidater som er tatt opp i utdanningen og til kommunale og fylkeskommunale PP-tjenester via våre fylkeslag.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk rådgiving har til oppgave å beskrive og gi råd om tiltak som fremmer læring, utvikling og dannelse hos barn, unge og voksne. Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.

Grunnutdanning og forpraksis

Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak.

Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Innholdet i spesialistutdanningen

Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Godkjenning av spesialister

Utdanningen følger gjeldende vedtekter for godkjenning.

Kontaktperson: Karianne Sangro Basteson