Veiledning del 2

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 07. apr. kl. 00:00 - mandag 26. apr. kl. 00:00
Pris

1 200,- (Medlem)

1 900,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er digitalt (Zoom), og går over fire dager, 7., 12., 19. og 26. april. Kursavgift.

Kursholdere: Inger Ulleberg og Mette Birgitte Helleve

Målgruppe:
Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Kursdagene:

Inger Ulleberg
7. april kl. 9-12 – Narrativ veiledning
12. april kl. 12-15 – Personlig/privat

Mette Birgitte Helleve
19. april kl. 9-12 - Den emosjonelle komponenten ved PP-rådgiverens erfaringer
26. april kl. 12-15 - Emosjoners betydning i pedagogisk/ psykologiske rådgivning

Samling del 2
Dette er andre samling om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere, og den fordelt over tre uker. Samlingene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Med utgangspunkt i dette kan deltakerne undersøke og utvikle egen profesjonell praksis. Mellom møtene kan deltakerne arbeide med sin forståelse og sine ferdigheter, og samlingen kan gi innspill til artikkelen deltakerne skal skrive som en del av spesialistkvalifiseringen.

Læringsmål:
Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om hvordan personlige og private erfaringer spiller en rolle i veiledning, og de skal utfordres til å undersøke egen praksis med henblikk på dette.

Videre får deltakerne kunnskaper om hvordan pedagogisk veiledning kan bidra til å ta utgangspunkt i og ivareta den emosjonelle komponenten ved både veileder og veisøkers erfaring

Deltakerne må bringe med seg erfaringer fra egen praksis som utgangspunkt for drøftinger i plenum og arbeid i grupper

Innhold del 2

  • Forskning om selvavsløring, og om personlige og private erfaringer og profesjonell praksis
  • Personlige erfaringer i pp-rådgivning
  • Resonanskartet som utgangspunkt for å utforske egen praksis
  • Narrativ veiledning – teori og metoder
  • Den emosjonelle komponenten i pedagogisk veiledning

Om kursholderne:
Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærerutdanning i en årrekke. Hun har de siste årene arbeidet med videreutdanninger innen veiledning, bl.a. ”Rådgivning og veiledning” for SEVU-PPT 2014-2018.
Inger Ulleberg har skrevet boka Kommunikasjon og veiledning (Universitetsforlaget 2014) og er medforfatter av bøkene Mellom ordene (Gyldendal 2019) og Systemisk veiledning i profesjonell praksis (Fagbokforlaget 2017) sammen med Per Jensen.Våren 2020 kom boka Kommunikasjon mellom lærer og elev (Fagbokforlaget).

Mette Helleve er universitetslektor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitet. Hun er utdannet lærer fra Danmark og Cand.paed fra UiO og holder på å avslutte en Phd om den emosjonelle komponenten ved lærerstudenters erfaringer som pedagogisk fenomen. Hun har arbeidet som PP-rådgiver i 10 år og 12 år som lærerutdanner hvorav 5 som stipendiat. Mette Helleve har skrevet boken Om å utvikle seg i rollen som veileder – om den emosjonelle delen av veiledning.(Pedlex 2019)https://www.pedlex.no/artikkel/emo18/a-utvikle-seg-i-rollen-som-veileder/

 

 
Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.