Veiledning del 2

Obligatorisk basiskurs

apr

12

13

2021

0900

Oslo

Dag1: Personlige og private erfaringer og veiledning. Dag2: Narrativ veiledning som felles faglig utforskning

Frist: 15.03.2021

12.04.2021 09:00:00 13.04.2021 09:00:00 Europe/Oslo Veiledning del 2 Dag1: Personlige og private erfaringer og veiledning. Dag2: Narrativ veiledning som felles faglig utforskning Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe:
Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om hvordan personlige og private erfaringer spiller en rolle i veiledning, og de skal utfordres til å undersøke egen praksis med henblikk på dette. De får også kunnskaper om narrativ veiledning, gjennom det kunne utpeke faglige temaer i veiledningssaker og utforske disse i et kollegialt team Deltakerne må bringe med seg erfaringer fra egen praksis som utgangspunkt for drøftinger i plenum og arbeid i grupper. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, dialog, drøftinger og ulike øvelser i mindre grupper.

Innhold:

  • Forskning om selvavsløring, og om personlige og private erfaringer og profesjonell praksis
  • Personlige erfaringer i pp-rådgivning
  • Resonanskartet som utgangspunkt for å utforske egen praksis
  • Gruppeveiledning
  • Teamarbeid
  • 7 trinns STAFET modell til felles faglig utforskning

 

Om kursholderne:

Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærerutdanning i en årrekke. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler, og har de siste årene arbeidet med videreutdanningen "Rådgivning og veiledning" for SEVU-PPT .  Inger Ulleberg har skrevet boka Kommunikasjon og veiledning (Universitetsforlaget 2014) og er medforfatter på bøkene Mellom ordene med Per Jensen (Gyldendal 2011) og Systemisk veiledning i profesjonell praksis (Fagbokforlaget 2017).

Anette Holmgren er direktør for uddannelsesinstituttet DISPUK i Snekkersten, Danmark. Hun er utdannet psykolog og har arbeidet med terapi, undervisning og supervisjon siden 1993. Anette Holmgren er utdannet systemisk familieterapeut, og har de siste 20 år arbeidet med innføringen av narrativ terapi og supervisjon i Danmark. Anette Holmgren har skrevet boken Terapifortællinger (Dansk Psykologisk Forlag 2008) og redigert bøkene Fra terapi til pædagogik (Reitzels forlag 2010) og Narrativ praksis i skolen med Martin Nevers (Reitzels Forlag 2012) samt boken Narrativ supervision og Vejledning med Allan Holmgren (Dispuks Forlag 2016) og senest skrevet boken Kollegial Sparring og Supervision. STAFET-modellen – en narrativ guide til bedre faglige samtaler (Dispuks Forlag 2017) med sin mann Allan Holmgren.

Mer informasjon:

Dette er det andre kurset i en kursrekke på 3 kurs om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Med utgangspunkt i litteraturen fra kursene og arbeidsmåtene som presenteres kan deltakerne undersøke og utvikle egen profesjonell praksis. Gjennom aktive arbeidsformer vil deltakerne få arbeidet med sin forståelse og sine ferdigheter, og kursene kan gi innspill til artikkelen deltakerne skal skrive som en del av spesialistkvalifiseringen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte.
Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Veiledning del 2

12. - 13. april 2021
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (Medlem)
3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076