Fagfornyelsen - samfunnsfag

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 15. mars kl. 18:00 - 20:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Lærernes hus er det samfunnsfag som blir debattert. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program
18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin,  Utdanningsforbundet
18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet   
18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i samfunnsfag, ved Judith Klein, representant fra UDIRs
                     kjerneelementgruppe i samfunnsfag
18.50-19.00 Pause
19.00-19.30 Kommentarrunde ved Espen Torsteinsbø Hansen, Skullerud ungdomsskole og
                     Nina Caspari, Foss videregående skole   

19.30 – ca 20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.

20.00 – 20.30 Evt oppsummering, avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream. 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)