Karrierelæring i ungdomsskolen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 13. nov. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

30.10.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdannings- og yrkesvalg. Ungdomsskolen har både rådgivertjeneste og faget utdanningsvalg, men karrierelæring bør også være hele skolens ansvar og oppgave.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: rådgivere, skoleledere og lærere i ungdomsskolen

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Karrierelæring handler om å utvikle kompetanse som gjør oss i stand til å håndtere liv, læring og arbeid på en reflektert måte, uansett hvilke utfordringer vi møter underveis. Det bør dermed få en naturlig plass skolens virksomhet, både i faget utdanningsvalg, i andre fag og i tilknyting til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Karrierelæring egner seg også godt i tverrfaglige opplegg i ungdomsskolen.

Kurset vil blant annet komme inn på

  • hva karrierelæring er
  • karrierelæring i faget utdanningsvalg
  • karrierelæring i fagene
  • rådgivers rolle - lærernes rolle – ledelsens rolle
  • karrierelæringsverktøyet "Karriereknappen"
  • praksiseksempler fra fag

Om kursholder:
Liv Gilje Hofgaard er yrkes- og utdanningsrådgiver ved Skeiene ungdomsskole. Hun er leder for Rådgiverforum Norge.

Kurset arrangeres i samarbeid med:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.