Utdanningsforbundets klimapris

Foto: Illustrasjonsbilde

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris har gjort en ekstra innsats og er til inspirasjon for andre.

Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.

I 2012 etablerte Utdanningsforbundet sin egen klimapris, som deles ut årlig.

Søknadsfrist for 2019 er 22. september.

Hvem kan søke?

Alle barnehager, skoler og lærerutdannerinstitusjoner i Norge kan søke om prisen.

Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

Kriterier for prisen

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Ha utmerket seg i sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling.
  • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
  • Ha integrert en innsats for bærekraftig utvikling i læringsarbeidet.

Slik søker du

Vedtektene for Utdanningsforbundets klimapris.

Prispenger

Det vil bli delt ut inntil tre priser på 50 000 kroner hver, og prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet

Vinnerne i 2018

I 2018 ble klimaprisen delt ut til Brattås barnehage og til Firda vidaregåande skule. 

Brattås barnehage ligger i Nøtterøy i Vestfold. Barnehagen har over mange år hatt en klar miljøprofil. Det jobbes aktivt med kildesortering og gjenbruk. Bærekraftig utvikling er en satsing og integreres i hele barnehagens arbeid.

Firda vidaregåande skule ligger i Sandane i Sogn og Fjordane. Skolen har fra 2015 arbeidet målrettet med klima og miljø gjennom prosjektet «Grøn skule». Skolen inngår også i et samarbeid med barnehagene og skolene i Gloppen kommune.

Les mer om de to vinnerne her

Vinnerne i 2017

I 2017 ble prisen delt ut til Omvikdalen skule og lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Omvikdalen skule ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Skolen har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid. Skolen har også deltatt i et internasjonalt Erasmus-prosjekt om solenergi.

NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen.

Les mer om de to vinnerne her.

Vinneren i 2016

I 2016 ble prisen delt ut til Ytteren miljøbarnehage i Rana kommune i Nordland. Denne barnehagen har jobbet aktivt med klima- og miljøspørsmål over mange år, og arbeidet er integrert i det daglige, pedagogiske arbeidet. Barnehagen har jobbet spesielt mye med gjenbruk.

Ytteren miljøbarnehage sier selv at en bærekraftig bruk av ressurser er "mer enn en pedagogisk ide, og mer enn et metodisk opplegg. Det er en måte å leve på, og et oppdrag som alltid vil være der".

Barnehagen har arrangert flere fagkvelder for å dele sine erfaringer med gjenbruk som pedagogisk verktøy med andre ansatte i barnehager og skoler.

Vinnerne i 2015

Bakklandet barnehage i Trondheim og Eide skole i Grimstad fikk Utdanningsforbundets klimapris i 2015. Bakklandet er en Grønt flagg-sertifisert barnehage som har skapt et stort engasjement rundt bier og biers rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Barna dyrker også økologisk mat.

Eide skole har jobbet godt emd utdanning for bærekraftig utvikling siden tidlig 90-tall, vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og tatt mange initiativ både lokalt og nasjonalt for å beare kulturmangfold og natur.

Mer om Bakklandet barnehage og Eide skole her: To vinnere som viser vei.

Vinneren i 2014

I 2014 gikk prisen til Vøyenenga skole, som har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling. Helt fra skolens oppstart i 2007 har utdanning for bærekraftig utvikling vært en sentral del av skolens virksomhet.

Vøyenenga skoles klima- og miljøarbeid er i stor grad elevinitiert og elevdrevet. I 2009 bestemte elevene at Vøyenenga skole skulle bli miljøfyrtårn. Elevene fungerer som miljøambassadører på skolen og informerer om arbeidet på allmøter. Elevenes miljøgruppe har blant annet vært pådriver for å redusere papirbruken, ha panteaksjoner og miljøkonkurranser.

Les mer om 2014-vinneren her.

Vinnerne i 2013

Klukhagan barnehage på Hamar og Dahlske videregående skole i Grimstad var 2013-vinnerne av prisen.

  • Klukhagan barnehage har implementert mange miljøtiltak i hverdagen. Barnehagen har drivhus og gartneri, og alle barna bytter på å være miljøagenter og sørger for å spare strøm. I tillegg har barnehagens søppelsorteringsinnsats redusert avfallet med utrolige ett tonn i året.
  • Dahlske videregående arrangerer blant annet et årlig klimaseminar, hvor forskere og klimalobbyister besøker skolen. Elevene har også en fornybardag med foredrag om klima og energi, og de har en dag i fjæra, hvor de ser på det biologiske mangfold i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Les mer om 2013-vinnere her: Utdanningsforbundets klimapris utdelt