Styrerkonferansen 2018

18.-20. november 2018 i Trondheim

 

Barnehagens rammeplan – mellom styring og skjønn
Kari Hoås, dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Juss og faglig skjønn om styrerens handlingsrom
Henriette Cecilie S. Breilid, advokat, Raugland Advokatene
Vilde Riise, advokatfullmektig, Raugland Advokatene

Vurdering i barnehagen – styrerens rolle og ansvar
Rapport: Flere barn på blokka
Liv Torunn Eik, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Gerd Sylvi Steinnes, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Pedagogisk ledelse – hva er viktig for det som er viktig?
Lars Svedberg, dosent, Karlstad universitet

Styrerollens betydning for den pedagogiske lederen
Karin Hognestad, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Marit Bøe, førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Tillitsbasert ledelse i barnehagen – hva innebærer det?
Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI