Skolelederkonferansen 2018

22.-23. oktober i Bergen

DAG 1:

Utdanning for fremtiden
Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor

Mellomlederrollen
Sølvi Lillejord, direktør ved Kunnskapssenter for utdanning 

Mellomlederrollen (parallellsesjonen)
Innspill fra salen
Sølvi Lillejord og Stine Jeppesen, assisterende rektor, Blindern vgs  
 

Tar du sjansen på tillit
Bård Kuvaas, professor, BI

Tillitsbasert ledelse i praksis (parallellsesjonen)
Bård Kuvaas, professor, BI 
 
Liedutvalget
John Arve Eide, fylkesdirektør i Akershus


DAG 2 

Hvorfor ble et varsel om inntakssystemet til en sak om ytringsfrihet?   
Simon Malkenes, lærer og forfatter
 
Ledelsesutfordringer i videregående skole – rom for pedagogisk ledelse
Anne Johanne Guldvik, rektor, Lier videregående skole   

Ledelsesutfordringer i grunnskole – rom for pedagogisk ledelse
Eli Sture Handeland, rektor og Monika Solvig, avdelingsleder, Storetveit skole

«Læring for livet» - folkehelse og livsmestring i praksis
Jon Espen Palm, rektor, Kjøsterud Ungdomsskole

Mr Tourette Unplugged, Pelle Sandstrak