Klimaseminaret 2018

1. november i Oslo

Klimaendringene: Status 2018
Bjørn H. Samset, Forskningsleder, CICERO Senter for klimaforskning

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i fagfornyelsen
Hedda B. Huse, avdelingsdirektør; Utdanningsdirektoratet

Bærekraftig utvikling sett fra lærerutdanningen. Blir det BU i alle fag nå? Forplikter det nye læreplanverket / læreplanene nok?
Ole Andreas Kvamme, ILS, UiO

Parallellsesjoner:
A) Barnehage
Bjørg Forseng, styrer, Ytteren miljøbarnehage og Mette H Fjørtoft, styrer, Klukhagan barnehage
B) Vøyenengauka for bærekraftig utvikling,
Marianne B Gjestrum, rådgiver og Evelyn Kristensen, lærer, Vøyenenga
Bærekraftig utvikling – slik gjør vi det ved vår skole.
Christine Bakke, lærer og Tone Grindal, assisterende rektor, Brønnerud skole
C) Tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i vgs (PROSJEKTET)
Tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i vgs (LÆRER)
Tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i vgs (ELEV)
Kristin Moen og Benedicte Wiik, Stabekk videregående skole

Hva kan klimaendringene bety for økonomien i et oljeland?
Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker