Fagfornyelsen: Nye læreplaner for fag

30. oktober 2018 i Oslo

Innledere:

  • Tone Børresen Mittet, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
  • Kirsten Sivesind, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO
  • Kristine Waters, lærer, grunnskolen, medlem i læreplangruppen i samfunnsfag
  • Hege Hermansen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO.
  • Leif Østli, rektor, Fredrik II videregående skole, Fredrikstad