Veiledning - del 3

Kvalitet i veiledningssamtalen

mai

07

08

2019

0900

Oslo

Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning.

07.05.2019 09:00:00 08.05.2019 09:00:00 Europe/Oslo Veiledning - del 3 Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 11. april 2019

Målgruppe:
Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning.

Forutsetning:
Deltatt på kursmodulene 1 og 2

Kursholder:
Cato Bjørndal

Innhold

Dag 1:

  • Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning
  • Arbeidsallianse og metakommunikasjon som kvalitet i veiledningssamtalen
  • Et sted å starte: 8 anbefalinger om konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen

Dag 2:

  • Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen
  • Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen

Målsetting
Kursets mål er at deltakerne skal:

  • Styrke  sin bevissthet om kva som kjennetegner kvalitet i veiledning.
  • Bli kjent med noen erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning.
  • Bli kjent med aktuell forskning og perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve veiledningens kvalitet.

Om kursholderen:
Cato R. P. Bjørndal er tilsatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og leder FIVE - Forskningsgruppe i veiledning. Bjørndal har i en årrekke drevet videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk samt masteremner i veiledning, og veileder master- og doktorgradsstudenter innenfor veiledningstematikk. Han er gjesteforeleser ved mange nordiske læresteder og har publisert en rekke artikler og bøker i Norden. Bjørndal har i nær 20 år arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han videoobservert vel 600 veiledningssamtaler, innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, annen offentlig tjenesteyting og næringsliv mv. Han besitter pr i dag antakeligvis Nordens største videobaserte forskningsmateriale om veiledning og veilederes utvikling, og arbeider med flere forskningsprosjekter med fokus på kvalitet i veiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster.

Mer informasjon:

Dette er det tredje kurset i en rekke på 3 kurs om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere.
Form: Kurset går over to dager og veksler mellom forelesning, dialog i plenum, samt drøftinger og øvelser i mindre grupper mv.
Utgangspunkt: Enhver veileder/rådgiver trenger å ha et reflektert forhold til spørsmålet om hva som kjennetegner kvalitet i egne veiledningssamtaler. Både fordi refleksjon over spørsmålet er en forutsetning for bevisst tilpasning og utvikling av egen veiledning, og for å inneha legitimitet som veileder. Kursdeltakerne inviteres derfor til refleksjon over kvalitet i veiledningssamtaler, relatert til aktuelle forsknings- og erfaringsbaserte forelesningsbidrag.
Forberedelse: Deltakerne oppfordres til tenke over opplevelser av å lykkes og mislykkes i veiledning, og gjerne skrive et kort notat der en noterer hva en tenker var avgjørende for veiledningens kvalitet i disse tilfellene.
Boken Konstruktive hjelpesamtaler dekker temaene som tas opp på kurset: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Konstruktive-hjelpesamtaler

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte.  Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Veiledning del 3

07. - 08. mai 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076