Utenforskap 2019

Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn

sep

23

24

2019

0900

Oslo

Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn relasjonen.

23.09.2019 09:00:00 24.09.2019 09:00:00 Europe/Oslo Utenforskap 2019 Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn relasjonen. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe:  Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for styrere, barnehagelærere og ansatte i helse og sosialsektoren.

Avmeldingsfrist: 2. september 2019

Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn relasjonen.

Program

23. september

 • Velkommen v/Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
 • Hvert barn er et unikt barn - om mangfold i barnehagen i et multikulturelt perspektiv v/Kirsten Flaten, dosent ved Fakultet for lærar, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet
 • Små mennesker – stort mangfold! Utfordringer og muligheter v/Levi G Eidhamar, førsteamanuensis ved UiA
 • Inkluderende språkfellesskap – inkludering og ekskludering i barnehagen v/Katrine Giæver, høgskolelektor med språk og flerkulturelt arbeid som fokusområde. Hun er tidligere utdannet førskolelærer, OsloMet
 • Språk, lek og læring v/Marit Sivertsen, barnehagelærer og styrer i Madamløkken barnehage i Oslo
 • Gode lesepraksiser i en mangfoldig og inkluderende barnehage v/Trine Solstad, førsteamanuensis ,Universitetet i Sørøst-Norge

24. september

 • Foredrag Henrik Syse – en anerkjennende kultur i barnehagen – hva er det? Henrik Syse, filosof, professor, forsker I ved Institutt for fredsforskning
 • Foreldresamarbeid – barnehagen i et mangfoldig samfunn v/Vibeke Glaser, førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne
 • Når utvikling blir traumatisert – hvordan omsorgsgivere kan legge til rette for optimal utvikling v/ Mari K Bræin, spesialrådgiver, RVTS Øst
 • Eg snakkar om det heile tida v/Camara Lundestad Joof, dokumentarisk scenekunstner, dramatiker og forfatter
 • Lek, vennskap og mangfold, v/Anne Greve, fylkesstyrerepresentant, Utdanningsforbundet Oslo

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Arrangører:

                      

 

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Utenforskap 2019

23. - 24. september 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem )

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076