AVLYST! Kommunikasjon og konflikt

- en utfordring for rådgiveren

des

03

04

2019

0900

Oslo

03.12.2019 09:00:00 04.12.2019 09:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Kommunikasjon og konflikt Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Avmeldingsfrist: 12. november

Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er åpent og relevant for ansatte i skole og barnehage

Innhold:

 • Carl Rogers tre kjerneholdninger; kongruens, aksept og empati
 • Fasilitering fra kursholder av deltagernes egne utfordringer i konflikter – metarefleksjoner over denne fasiliteringen – generering av læring om fasilitering
 • Relatering av denne læringen til fasiliterende arbeid med klienters konfliktadferd, og deres utfordringer i konflikter.
 • Menneskers ulike virkelighetsoppfatning; observasjoner og tolkninger
 • Konfliktforståelse; bl a dimensjoner i konflikt, eskalering, debatt og dialog
 • Verktøy for konflikthåndtering;  
  - Sak og prosess; hersketeknikker  
  - Trykk- og trekk-kommunikasjon  
  - Opptrappende og nedtrappende språk
  - Offensiv og defensiv håndtering av konflikter  
  - Kjerneytelsesmodellen

Målsetting:
Målet er at deltagerne skal få utvidet kunnskap om konflikter, konfliktadferd samt ferdigheter i å fasilitere klienters erkjennelse av egne utfordringer i konflikter. De skal utfordres til å relatere denne kompetansen til sin egen konfliktadferd, og slik bli i stand til å bistå klienter i rådgivning med å forbedre klientenes konflikthåndteringsstrategier.

Deltagerne må bringe med seg eksempler fra egen praksis, som utgangspunkt for fasilitering, refleksjon over fasiliteringen, og for å generere konkret innhold til kurset.

Arbeidsformene vil veksle mellom øvelser, refleksjon, simuleringer, dialog og forelesning.

Om kursholderen:
Kursleder Kjell Ribert (www.ribert.no) er master i konfliktmegling, adjunkt med videreutdanning i spesialpedagogikk, sosiologi og antropologi, i tillegg til å være sertifisert focusing trainer fra The Focusing Institute. Han har solid fagkompetanse innen kommunikasjon, veiledning/coaching, konflikthåndtering og andre prosesser mellom mennesker. De siste 20 årene har han også hatt en rekke oppdrag hvor fokus spesielt er rettet mot veiledning av ansatte med kulturell og språklig minoritetsbakgrunn. Han har utviklet integreringsprogrammet «Mentor», som han også fasiliterer. Kjell Ribert har de siste årene også vært kursholder på Utdanningsforbundets lederkurs; «Mellom krav og støtte. Lederen som balansekunstner»

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST.Kommunikasjon og konflikt

03. - 04. desember 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076