Forvaltning og sakkyndig arbeid

Todagerskurs - dag 1 - 12. september og dag 2 - 14. november 2019

nov

14

2019

0900

Oslo

Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger.

Påmelding
14.11.2019 09:00:00 14.11.2019 09:00:00 Europe/Oslo Forvaltning og sakkyndig arbeid Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Obligatorisk kurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Avmeldingsfrist: 22. august

Kursholdere: Johannes Drabløs og Trond Erik Welstad

Innhold:
Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak.

Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratets veiledere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper.

Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på at det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse.

Form:
Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Nytt av året er at det gjennomføres som to enkeltstående kursdager, 12. september og 14. november. Begge som dag to i et todagers kurs der etikk utgjør dag en. Vi vil søke å knytte en tett forbindelse mellom de forvaltningsmessige prinsippene og etiske vurderinger og dilemmaer. Det vil bli et individuelt mellomarbeid mellom de to kursdagene.

Kursholdere:
Johannes Drabløs er lærer og spesialpedagog, cand.polit., lang fartstid i skoleverket som lærer og leder, en lengre periode i spesialisthelsetjenesten , 16 år i PPT som rådgiver, faglig leder og leder. Nå seniorrådgiver i rådmannens stab med spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og kapittel 9a i Opplæringsloven som særlige arbeidsområder.

Trond Erik Welstad er jurist og rettssosiolog . Arbeider med utdanningsrett (skolerett) som fagområde sammen med blant annet professor emeritus Henning Jakhelln. Ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Forvaltning og sakkyndig arbeid - dag 2

14. november 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076