Forvaltning og sakkyndig arbeid

Todagerskurs - dag 1 - 12. september og dag 2 - 14. november 2019

sep

12

nov

14

2019

0900

Oslo

Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger.

12.09.2019 09:00:00 14.11.2019 09:00:00 Europe/Oslo Forvaltning og sakkyndig arbeid Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Obligatorisk kurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Avmeldingsfrist: 22. august

Kursholdere: Johannes Drabløs og Trond Erik Welstad

Innhold:
Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak.

Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratets veiledere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper.

Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på at det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse.

Form:
Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Nytt av året er at det gjennomføres som to enkeltstående kursdager, 12. september og 14. november. Begge som dag to i et todagers kurs der etikk utgjør dag en. Vi vil søke å knytte en tett forbindelse mellom de forvaltningsmessige prinsippene og etiske vurderinger og dilemmaer. Det vil bli et individuelt mellomarbeid mellom de to kursdagene.

Kursholdere:
Johannes Drabløs er lærer og spesialpedagog, cand.polit., lang fartstid i skoleverket som lærer og leder, en lengre periode i spesialisthelsetjenesten , 16 år i PPT som rådgiver, faglig leder og leder. Nå seniorrådgiver i rådmannens stab med spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og kapittel 9a i Opplæringsloven som særlige arbeidsområder.

Trond Erik Welstad er jurist og rettssosiolog . Arbeider med utdanningsrett (skolerett) som fagområde sammen med blant annet professor emeritus Henning Jakhelln. Ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Forvaltning og sakkyndig arbeid - dag 2

12.september - 14.november 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076