Utenforskap 2018

Den tvetydige omsorgen - mellom veldedighet og solidaritet

mar

05

06

2018

0900

Oslo

Omsorg er en grunnleggende forutsetning for all menneskelig eksistens. Omsorg handler om hvordan vi tar vare på hverandre. Men er omsorg alltid godt? Kan omsorg fra “gode hjelpere” føre til avmakt, hjelpeløshet og ytterligere krenkelse? Hvordan realiserer vi den gode omsorgen?

05.03.2018 09:00:00 06.03.2018 09:00:00 Europe/Oslo Utenforskap 2018 Omsorg er en grunnleggende forutsetning for all menneskelig eksistens. Omsorg handler om hvordan vi tar vare på hverandre. Men er omsorg alltid godt? Kan omsorg fra “gode hjelpere” føre til avmakt, hjelpeløshet og ytterligere krenkelse? Hvordan realiserer vi den gode omsorgen? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for alle som er opptatt av temaet.

Bindende påmeldingfrist: 4. februar 2018

Ledige plasser - meld deg på idag!

Velkommen til konferansen Utenforskap 2018, der sentrale problemstillinger rundt den tvetydige omsorgen blir drøftet.

Fra programmet

  • Ledelse - når omsorg produserer utenforskap, Kjell Ribert
  • Vi og de – den besværlige omsorgen. Om omsorg, profitt og veldedighet, Henrik Syse, filosof og Torhild Kielland, rådgiver, Fagrådet, Rusfeltets hovedorganisasjon                           
  • ”Han får det værste fram i mig” – om omsorg og avmakt, Anette Holmgren, psykolog
  • Omsorg som motkultur, Unn Irene Aasdalen, rektor, Nansenskolen                 
  • Omsorg som etisk fordring, Odin Lysaker, filosof
  • Hva mener vi med menneskerettigheter når livet er kommet på kanten av stupet? Utfordringer for meg som pårørende og terapeut, Tore Frost, filosof og Petter Andreas Ringen, overlege ved OUS og forsker
  • Tabubelagte tilstander hos barn; balansen mellom omsorg og overbeskyttelse, Trond Diseth, psykiater
  • Omsorg som maktutøvelse/mellom makt og avmakt, Lene Cathrin Hansen, barnehagelærer og forfatter

Konferansen er godkjent som

  • et kurs i spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • meritterende til klinisk spesialist i sykepleie med 13 timer av NSF

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Arrangører:

                      

 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Utenforskap 2018

05. - 06. mars 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076