Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale

Et seminar for pedagogisk og psykologisk personell i skolen

des

04

05

2018

0900

Oslo

På dette seminaret gis en innføring i trening av oppmerksomt nærvær gjennom korte, teoretiske innspill samt praktiske, guidede kontemplative øvelser både i stillhet og gjennom språk/resitasjon av dikt og tekster.

Frist: 09.11.2018

Påmelding
04.12.2018 09:00:00 05.12.2018 09:00:00 Europe/Oslo Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale På dette seminaret gis en innføring i trening av oppmerksomt nærvær gjennom korte, teoretiske innspill samt praktiske, guidede kontemplative øvelser både i stillhet og gjennom språk/resitasjon av dikt og tekster. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 9.november

TRENING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR (mindfulness) har blitt mer og mer populært innenfor en rekke samfunnssektorer – med god grunn. Digitale medier har gitt oss store muligheter til effektiv kommunikasjon innenfor mange felt. Men denne teknologiske revolusjonen har også ført til en praksis av ”multitasking” som splitter og svekker vår oppmerksomhet. Dette leder oss ofte bort fra den dype oppmerksomhet i arbeid og studier som kreves for dybdelæring og personlig utvikling, temaer som har fått stor oppmerksomhet i Ludvigsen-rapporten for den norske skolens utvikling inn i fremtiden. En fordypning av oppmerksomheten ser ut til å behøve bevisst trening, og interessen for trening i oppmerksomt nærvær kan ses som et svar på et slikt behov.

I skolen er fragmentering av innhold og kommunikasjon noe som erfarne pedagoger opplever og tar på alvor. Ikke minst gjennom den digitale revolusjonen reduseres språket i dag mer og mer til rent intellektuelt informasjonsinnhold/formidling av tanker og ideer gjennom skrift på skjerm. Det levende språkets og talens iboende krefter i lyd, bevegelse, klang og pauser går mer og mer tapt. Dette får også negative konsekvenser for relasjonen mellom pedagog og elev.

En bevisst trening av disse elementene i tale og kommunikasjon kan gjøre en stor forskjell for alle som arbeider med levende kommunikasjon. Vi kan si at én vei til dette er å øve oppmerksomt nærvær i tale og kommunikasjon. Skuespillere har visst dette til alle tider.

En øvingspraksis i dette feltet kan med fordel ha en kontemplativ dimensjon. En bevisst språk- og taleutvikling får umiddelbart en positiv konsekvens for elever/studenter på flere plan. På ett nivå handler det om en gjenerobring av språkets og talens skapende krefter. På et annet om utvikling av en moderne språk- og talebevissthet - med konsekvenser for læring og relasjonen pedagog/lærer-elev.

På dette seminaret gis en innføring i trening av oppmerksomt nærvær gjennom korte, teoretiske innspill samt praktiske, guidede kontemplative øvelser både i stillhet og gjennom språk/resitasjon av dikt og tekster. Innholdet i tekstene har relevans både for  egen personlige utvikling samt for bruk i skolen. Vi vil ha momenter av refleksjon i grupper og i plenum.

Om kursholderne
MICHAEL DE VIBE er en pioner for mindfulbevegelsen i Norge og omtaler mindfulness/oppmerksomt nærvær som "en trening i mot og tillit til livet". Han har stiftet og ledet Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær de første 4 år. Allmennlegen Michael de Vibe har videreutdanning og praksis i familieterapi. Hans doktorarbeid fra 2014 omhandler trening i nærvær for medisin- og psykologistudenter. Det foreligger en lang rekke kompendier, artikler, bokkapitler og kronikker fra hans hånd, samt intervjuer han har gitt, og han er medforfatter av boken Nå - tilstedeværelse i hverdagen.

CHRISTIAN EGGE  er pedagog og forfatter. Han er magister i filosofi fra Stockholms universitet. Han har også utdannelse i språkforming / resitasjon og drama fra Dornach i Sveits. Han har arbeidet som konsulent for Mind and Life-institute (Europa og USA) - med et prosjekt for lærere i Norge: Programmet Call 2 Care. Egge var tilrettelegger for prosjektet, som ble gjennomført på Kongsgårdmoen skole i Kongsberg i samarbeid med RBUP Øst og Sør. Han er forfatter av bøkene Frihetens Vilkår (Flux forlag 2007) og Levende Økonomi (Flux 2011). Hans siste bok Menneske først og fremst forteller om Camphill-landsbyenes  liv og historie i Norge (Kagge forlag 2016)

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale

04. - 05. desember 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076