Hjerneforskning og barns utvikling

Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

Foto: Gabby Orcutt

sep

24

25

2018

0900

Oslo

Kurset gir innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet, språk- og sansestimulering, hvile, kosthold og trygghet. Man vil reflektere over og erfare praktisk-pedagogiske konsekvenser av denne kunnskapen.

24.09.2018 09:00:00 25.09.2018 09:00:00 Europe/Oslo Hjerneforskning og barns utvikling Kurset gir innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet, språk- og sansestimulering, hvile, kosthold og trygghet. Man vil reflektere over og erfare praktisk-pedagogiske konsekvenser av denne kunnskapen. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Påmeldingsfrist: 31. august 2018

Målgruppe: Åpent kurs i  regi av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Passer for barnehagelærere, spesialpedagoger, psykologer, helsesøstre og barnevernspedagoger. Alle som arbeider med små barn i aldersgruppen 0 til 3 år og barn med spesielle behov.

Kursledere/foredragsholdere: Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU og Heidi Aabrekk, spesialpedagog og sosial entreprenør i Intempo.,

Læringsmål
Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet, språk- og sansestimulering, hvile, kosthold og trygghet. De skal reflektere over og erfare praktisk-pedagogiske konsekvenser av denne kunnskapen. Målet er at deltakerne skal forstå samspillet og avhengigheten mellom fagområdene som er knyttet til småbarnspedagogikkens og spesialpedagogikkens område og inspirere til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen yrkesutøvelse.

Temaer

  • Læringsteorier og hjerneforskning knyttet til barns utvikling av språk og motorikk, tilknytning – og behovet for hvile og ernæring.
  • Den nordiske barnehagemodellen, FNs Bærekraftmål, den nye Rammeplanen, opplæringslova.
  • Helhetlig arbeid med de yngste – erfaringer fra praksisfeltet
  • Innovasjonsarbeid i barnehagen og praktisk-pedagogiske konsekvenser av ny kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger.

Dag 1
Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

Foreløpig program.

Dette kurset favner flere fagområder som omhandler små barn, nettopp fordi barnets liv er flettet sammen av måltider, fysisk aktivitet, hvile og lek i et tilrettelagt og stimulerende miljø. Helhetssynet på barns læring og trivsel er ikke nytt, men et tverrfaglig kurs innen pedagogikk, psykologi, spesialpedagogikk og medisin er innovativt på småbarns – og spesialpedagogikkens område.

1t Introduksjon til kurs, tematikk og arbeidsformer.
Pedagogisk innovasjon – hva er det? Hvilke utfordringer møter vi i forhold til samarbeid, konkrete tiltak, kommersielle aktører, tradisjonell pedagogikk, kultur og forventninger til barn med spesielle behov? Hvordan kan en tidligere stimulering gi en utvikling som varer? Hvilke resultater ser vi?

2t Læringsteorier og nyere hjerneforskning
Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det?

2t Språk – og sansestimulering og fysisk aktivitet for de yngste
- Tidligere stimulering – hva betyr det?
- Språk- og sansestimulering i praksis, erfaringer fra hverdagen hjemme og i barnehagen
- Fysisk aktivitet i praksis, erfaringer fra hverdagen hjemme og i barnehagen
- Foreldresamarbeid

2t  Hvile, tilknytning og sunt kosthold for læring og trivsel
- Tilknytningsteori
-  Hvilens kraft
-  Mat for hjernen – hva er det?
-  Praktiske råd for trygghet, hvile og gode matvalg for små barn og barn med spesielle behov

Dag 2

1t Barns rettigheter til god helse og opplæring
-  FNs Bærekraftmål
-  Rammeplanen
-  Opplæringslova
-  Viktige verdier
-  Den Nordiske modellen tilpasset de aller yngste og barn med spesielle behov med bakgrunn i nyere hjerneforskning

3t Gruppearbeid
NAV hjelpemiddelsentralen og andre leverandører har konkrete verktøy for språk og sansestimulering, hvile og fysisk aktivitet i praksis. Vi blir kjent med diverse utstyr, materiell og leker sammen.

1t Refleksjon over hvordan vi kan kombinere ny kunnskap med tradisjonell pedagogikk – hva kreves?
Refleksjon over dagsrytme, rutiner for de minste, konkrete situasjoner og voksenstyrte opplegg, intensitet, variasjon, omfang, oppfølgingsplan, gjennomføring, evaluering og tilpasset videreføring. Egne refleksjoner? Hvilke konsekvenser får dette for min praksis? Diagnoseavhengig eller ikke? Tidsaktuell debatt i media? Hvilke utfordringer møter vi? Hva er mulighetene?

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Hjerneforskning og barns utvikling

24. - 25. september 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076