Om å "se" barn/unge

Om vår samhandling og kommunikasjon

apr

17

18

2018

0900

Oslo

Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn og unge, ikke bare til dem? Hvordan ruster vi barn og unge for fremtiden? Om folkehelse og livsmestring.

17.04.2018 09:00:00 18.04.2018 09:00:00 Europe/Oslo Om å "se" barn/unge Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn og unge, ikke bare til dem? Hvordan ruster vi barn og unge for fremtiden? Om folkehelse og livsmestring. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for alle. Kurset er meget aktuelt for styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, skoleledere og lærere.

Kurset vil inneholde følgende temaer:

  • Selvinnsikt og selvforståelse. Økt selvrespekt gir økt toleranse
  • Om normalisering av følelser og reaksjonsmåter
  • Selvbilde

Hvordan?

  • Med dialogen som samtaleform og om å være en samtalepartner
  • Verdigrunnlaget: Empati og anerkjennelse
  • Om behov vs. løsninger. Om tilstedeværelse vs metoder
  • Det rasjonelle og emosjonelle  kommunikasjonsnivået
  • Hvordan kan vi oppnå større åpenhet i skolen om trivselstemaer, følelsestemaer, om barn og unges opplevelser og behov? Hvordan fremme livsmestringskompetanse i praksis?

Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. For at kurset skal være mest mulig relevant, vil deltakernes egne erfaringer bli trukket inn i diskusjonene. Evt forhåndsmeldte problemstillinger eller case beskrivelser vil være kjærkomne

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder:

Emilie Kinge er utdannet førskolelærer med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet i PP-tjenesten. Hun er i dag forfatter og kursholder på heltid og er en hyppig benyttet kursholder og veileder primært for ansatte i barnehage og skole/SFO, men også for andre som arbeider med barn og unge. Hun samarbeider med blant andre UNICEF Norge og Kanvasbarnehagene om deres prosjekt «Den ene», og benyttes av dem som kursholder. Kinge har skrevet flere bøker blant annet Barnesamtaler - om hvordan vi kan bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? og Utfordrende atferd i barnehagen - om barn som utfordrer oss ulikt gjennom sine handlinger, sin væremåte og sine reaksjonsmåter, enten disse arter seg som utagerende eller innagerende atferd.

Emilie Kinge

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Om å "se" barn/unge

17. - 18. april 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076