Innovasjon: Strategisk ledelse og medvirkning

Obligatorisk basiskurs

okt

25

26

2018

0900

Oslo

Gode oppvekstmiljøer og god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer et systematisk arbeid over tid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring. Det omfatter utvikling av endringsorienterte læringsfellesskaper der aktørene i og rundt barnehagen og skolen trekker i samme retning.

25.10.2018 09:00:00 26.10.2018 09:00:00 Europe/Oslo Innovasjon: Strategisk ledelse og medvirkning Gode oppvekstmiljøer og god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer et systematisk arbeid over tid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring. Det omfatter utvikling av endringsorienterte læringsfellesskaper der aktørene i og rundt barnehagen og skolen trekker i samme retning. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologiskrådgivning. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter. Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister 

Kursholdere: Nils Breilid, Rolf B. Fasting, Hege Knudsmoen og Paul Robert Sundar

Innhold i del 2:

  • Drøfting og erfaringsdeling av deltakernes egne arbeider med utvikling av et felles ståsted for endring- og organisasjonsutvikling i egen organisasjon (mellomarbeid)
  • Organisasjonsutvikling, tverrfaglig samhandling og utvikling av profesjonsfellesskap
  • Inkludering, folkehelse og livsmestring
  • Kommunikasjon i endringsprosesser
  • Aksjonsbaserte tilnærminger – innovasjon; forankring og implementering av endrings- og forbedringsarbeid på ulike nivå
  • Etikk og endring – system, organisasjon og individ
  • Klargjøring og avgrensning av eget forbedringsarbeid – utfordringer og barrierer
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT

Målsetting: Del 2 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å anvende kommunikasjonsprinsipper og intervensjonsstrategier ved systemarbeid ved utviklings- og endringsprosesser i egen PP-tjeneste og endringsprosesser i barnehager og skoler. Videre bidrar del to til å forankre og handlingsrette deltakernes arbeid med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid for å skape en inkluderende barnehage og en inkluderende opplæring.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kursdel 3 (dato for dette kurset er ikke fastsatt)
Her er temaet « Etablering av eierforhold -medvirkning og bærekraft og motstand. Kurset vil bli arrangert våren 2019.
Målsetting: Del 3 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å vurdere og lede organisasjonsutvikling og endringsarbeid i egen organisasjon og i barnehage og skoler

 

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon del 2

25. - 26. oktober 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076