Innovasjon: Strategisk ledelse og medvirkning

Obligatorisk basiskurs

okt

25

26

2018

09:00

Oslo

Dette er andre del av tre kurs om innovasjon for medlemmer at Utdanningsforbundets  spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep.

Frist: 26.09.2018

Påmelding
25.10.2018 09:00:00 26.10.2018 16:00:00 Europe/Oslo Innovasjon: Strategisk ledelse og medvirkning Dette er andre del av tre kurs om innovasjon for medlemmer at Utdanningsforbundets  spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologiskrådgivning. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter. Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister

Kursdel 2 - mer informasjon kommer snart
Her er temaet «Strategisk ledelse og medvirkning».

Målsetting: Del 2 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å anvende ulike ledelsesstrategier og kommunikasjonsprinsipper ved systemisk arbeid og ved utviklings- og endringsprosesser i egen organisasjon og i barnehager og skoler

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kursdel 3 (dato for dette kurset er ikke fastsatt)
Her er temaet « Etablering av eierforhold -medvirkning og bærekraft og motstand. Kurset vil bli arrangert våren 2019.
Målsetting: Del 3 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å vurdere og lede organisasjonsutvikling og endringsarbeid i egen organisasjon og i barnehage og skoler

 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon del 2

25. - 26. oktober 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076