Systemisk veiledning og rådgivning

Obligatorisk basiskurs

sep

27

28

09:00

Oslo

Målet med kurset er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om kommunikasjonsteori og se hvordan dette kan være relevant for egen rådgivningspraksis.

27.09.2017 09:00:00 28.09.2017 16:00:00 Europe/Oslo Systemisk veiledning og rådgivning Målet med kurset er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om kommunikasjonsteori og se hvordan dette kan være relevant for egen rådgivningspraksis. Storgata 51, 0182 OSLO

Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologiskrådgivning. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter. Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister

Dette kurset vil gi kunnskaper om systemisk veiledning både i teori og i praksis. Den første kursdagen vil ha fokus på systemisk grunnlagsforståelse og kommunikasjonsteori, og på systemisk veiledning i praksis. Den andre kursdagen vil vi se nærmere på ulike elementer i veiledningssamtaler som å lytte og å spørre. Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om kommunikasjonsteori og se hvordan dette kan være relevant for egen rådgivningspraksis. Deltakerne må bringe med seg erfaringer fra egen praksis som utgangspunkt for drøftinger i plenum og arbeid i grupper. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, dialog, drøftinger og ulike øvelser i mindre grupper.

Innhold
• Sentrale ideer og begreper innen Gregory Batesons kommunikasjonsteori: bl.a. kontekst, relasjon, analog og digital kommunikasjon, metakommunikasjon.
• Sentrale ideer innen systemisk veiledning – kobling mellom teori og praksis.
• Om å lytte i veiledning – forskning og praktiske øvelser
• Om å stille spørsmål i veiledning – ulike spørsmålskategorier og modeller
• Stillhet, tid, pauser og tempo i veiledning

Om kursholderen
Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærerutdanning i en årrekke. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler, og har de siste årene arbeidet med videreutdanningen ”Rådgivning og veiledning” for SEVU-PPT. Inger Ulleberg har skrevet boka Kommunikasjon og veiledning (Universitetsforlaget 2014) og er medforfatter på boka Mellom ordene med Per Jensen (Gyldendal 2011).

Mer informasjon
Dette er det første kurset i en kursrekke på 3 kurs om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Med utgangspunkt i litteraturen fra kursene og arbeidsmåtene som presenteres kan deltakerne undersøke og utvikle egen profesjonell praksis. Gjennom aktive arbeidsformer vil deltakerne få arbeidet med sin forståelse og sine ferdigheter, og kursene kan gi innspill til artikkelen deltakerne skal skrive som en del av spesialistkvalifiseringen. Veiledning 2 og Veiledning 3 vil tilbys i 2018/2019

 

Kart og adresse

Velferdsetatens Konferansesenter
Storgata 51
0182 OSLO

Systemisk veiledning og rådgivning

27. - 28. september 2017
kl. 09.00 - 16.00
Velferdsetatens Konferansesenter
Storgata 51
0182 OSLO

Pris

2 800,- (Medlem av Utdanningsforbundet)
3 600,- (Andre)

Praktisk ansvarlig

Aud Jansson
E-post: audjan@udf.no
Telefon: 24142075

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076