Pedagogikk og utdanningsrett i samspill

nov

22

23

2017

0900

Oslo

Forskning og tilsyn har vist at det er et sterkt behov for bedre kunnskap hos lærere, skoleledere og PP-tjenesten om lovverket. Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne tryggere på anvendelsen av juss i sin praktiske hverdag.

22.11.2017 09:00:00 23.11.2017 09:00:00 Europe/Oslo Pedagogikk og utdanningsrett i samspill Forskning og tilsyn har vist at det er et sterkt behov for bedre kunnskap hos lærere, skoleledere og PP-tjenesten om lovverket. Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne tryggere på anvendelsen av juss i sin praktiske hverdag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for alle som er opptatt av temaet og har stor relevans for skoleledere, rådgivere og lærere.

Forskning og tilsyn har vist at det er et sterkt behov for bedre kunnskap hos lærere, skoleledere og PP-tjenesten om lovverket. Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne tryggere på anvendelsen av juss i sin praktiske hverdag. Kurset strekker seg over to dager og vil rette fokus mot anvendelse av sentrale bestemmelser i opplæringslov (1998) og forvaltningslov (1967), hvor den nærmere realisering av disse bestemmelser forutsetter en forståelse av og kommunikasjon mellom fagene juss og pedagogikk.

Dette kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. For at kurset skal være mest mulig relevant vil deltakernes egne erfaringer bli trukket inn i diskusjonene. Kurset vil ha en praktisk juridisk og pedagogisk tilnærming ved at deltakerne tar stilling til og løser rettslige problemstillinger presentert som case.

Kurset vil ta for seg følgende tematikk:
• Hva særpreger jussen som fag? En gjennomgang av den juridiske metode – hvordan gå fram når en som rettsanvender skal ta stilling til og løse en rettslig problemsstilling.

• Regelverket knyttet til tilpasset opplæring (oppll. § 1-3) og spesialundervisning (oppll. kap 5).

• Opplæringslovens kapittel 9a som regulerer elevenes fysiske og psykososiale miljø vil også gjøres rede for og diskutert.

• Hvilke dilemmaer og utfordringer oppleves i møtet mellom juridisk regelverk og pedagogisk praksis?

• Hvordan opplever personalet hensiktsmessigheten av regelverket i møte med skolens praksisfelt?

• Hvilken innsikt har personalet (skoleledere, PPT-rådgivere, lærere, spesialpedagoger og skole-assistenter) i juridisk regelverk og faglig-pedagogisk skjønnsutøvelse?

• Hvordan er sammenhengen mellom regelverket og den praksis som utøves?

• Hvilke kompetanse- og støttebehov og rammefaktorer opplever personalet som viktige vilkår for å kunne praktisere regelverket?

Kursholdere
Trond Welstad er utdannet juris fra 2007 og rettssosiolog fra 2009. Han har siden 2009 arbeidet først som forsker ved institutt for offentlig rett og siden som stipendiat ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo. Siden høsten 2016 har han vært ansatt som universitetslektor ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder hvor han forsker og underviser sammen med blant annet Camilla Herlofsen.

Camilla Herlofsen er utdannet spesialpedagog og har tidligere jobbet i grunnskolen og som rådgiver i Statped. Hun er nå førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder hvor hun underviser på spesialpedagogikk og lærerutdanning. Hennes forskningsfokus er på forholdet mellom regelverk og praksis i skolen og hun har en doktorgrad på tematikken knyttet opp mot spesialundervisning. Herlofsen leder forskergruppen «Pedagogikk og utdanningsrett i samspill». Denne forskergruppen består av forskere fra flere institusjoner i Norge (både spesialpedagoger og jurister) samt skoleledere fra praksisfeltet. Herlofsen og Welstad underviser på etter- og videreutdanningsstudiet «Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett» på UiA. 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pedagogikk og utdanningsrett i samspill

22. - 23. november 2017
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (Medlem av Utdanningsforbundet)
3 600,- (Andre)

Praktisk ansvarlig

Aud Jansson
E-post: audjan@udf.no
Telefon: 24142075

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076