Etikk og rådgivning - utfordringer for rådgivere i PPT og spesialpedagoger

okt

17

18

09:00

Oslo

Dette er et obligatorisk kurs i profesjonsetikk for medlemmer i Utdanningsforbundets spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

17.10.2017 09:00:00 18.10.2017 16:00:00 Europe/Oslo Etikk og rådgivning - utfordringer for rådgivere i PPT og spesialpedagoger Dette er et obligatorisk kurs i profesjonsetikk for medlemmer i Utdanningsforbundets spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hausmannsgate 17, 0134 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 19. september
Målgruppe: Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Lærerprofesjonens etiske plattform er ikke en medlemsetikk, men en profesjonsetikk for lærere, barne¬hagelærere, skoleledere og styrere. Det betyr imidlertid ikke at plattformen og Utdanningsforbundet arbeid med profesjonsetikk ikke er relevant for oss som er medlemmer i spesialist- utdanningen. Verdigrunnlaget er det samme for oss som for lærere. Utfordringen blir hvordan vi arbeider videre med profesjonsetikken i vår sammenheng og hvordan vi møter etiske utfordringer i vårt arbeid. Dette kurset vil nettopp ta opp disse problemstillingene og er et obligatorisk kurs i profesjonsetikk i spesialistutdanningen.

I forkant av kurset oppfordres deltakerne til å nedtegne eksempler fra egen praksis på etiske utfordringer og dilemmaer.

Innholdet i kurset er lagt opp med sikte på følgende utbytte:
• Å bli kjent med noen grunnleggende moralfilosofiske emner, etiske begreper og tenkemåter
• Å se profesjonsetikkens rolle og betydning i fagutøvelsen
• Å gjenkjenne og gjennomtenke etiske utfordringer i rådgivningsarbeidet med vekt på menneskesyn
• Å utfordres på etiske sider ved rådgivningsarbeidets grunnforståelse
• Å se de etiske utfordringene når en samarbeider med andre
• Å gi en innføring i Lærerprofesjonens etiske plattform og dens relevans for rådgivere
• Å trenes i etisk refleksjon

Kursholder er Lars Gunnar Lingås. Han er fil dr og dosent emeritus i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han var konsulent for Utdanningsforbundet i arbeidet med å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform. Han har utgitt boka Etikk for pedagoger (2014) og er med redaktør av antologiene Pedagogisk veiledning (2013) og Utdanningsvalg – identitet og danning (2016).

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Utdanningsforbundet
Hausmannsgate 17
0134 OSLO

Etikk og rådgivning - utfordringer for rådgivere i PPT og spesialpedagoger

17. - 18. oktober 2017
kl. 09.00 - 16.00
Utdanningsforbundet
Hausmannsgate 17
0134 OSLO

Pris

2 800,- (Medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (Andre)

Praktisk ansvarlig

Aud Jansson
E-post: audjan@udf.no
Telefon: 24142075

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076