Debatt: Ungdommens fremtid – lærernes ansvar?

Om press og dilemmaer i videregående opplæring

apr

03

2019

1800

Oslo

Kvalifisert, forberedt og motivert? Hvordan opplever lærere og elever at dagens  videregående opplæring fungerer? Hvilke tiltak anbefaler Liedutvalget, og hva kan politikerne bidra med? Meld deg på seminaret og vær med å påvirke fremtidens videregående opplæring!

Frist: 03.04.2019

03.04.2019 18:00:00 03.04.2019 18:00:00 Europe/Oslo Debatt: Ungdommens fremtid – lærernes ansvar? Kvalifisert, forberedt og motivert? Hvordan opplever lærere og elever at dagens  videregående opplæring fungerer? Hvilke tiltak anbefaler Liedutvalget, og hva kan politikerne bidra med? Meld deg på seminaret og vær med å påvirke fremtidens videregående opplæring! Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Lærere i videregående opplæring har en krevende arbeidshverdag. Hovedoppgaven er å sikre at alle elever får en opplæring som kvalifiserer dem til en jobb eller til videre studier, i tillegg forventes det at de skal forhindre utenforskap og skape gode samfunnsborgere. Samtidig vet vi at elever som starter i videregående opplæring er en mangfoldig gruppe, de har sammensatte utfordringer og ulike faglige ferdigheter. Hvordan kan videregående opplæring løse et så omfattende oppdrag?

Regjeringen oppnevnte i 2017 det såkalte «Liedutvalget».  Utvalget skal vurdere om dagens modell for videregående opplæring møter arbeidslivets behov for kompetanse, fremmer lærelyst og motivasjon og legger til rette for at flest mulig fullfører og består.

Utvalget har i disse dager levert sin første delinnstilling og i den forbindelse inviterer Utdanningsforbundet til debatt i Lærernes hus. Der har vi samlet politikere, skoleleder, lærere, elever og utvalgsleder, Ragnhild Lied. På møtet vil det være mulig å stille spørsmål og komme med innspill til Lied og til de andre innlederne. Meld deg på seminaret og vær med å påvirke fremtidens videregående opplæring!


Viktige spørsmål:

  • Hva trenger lærerne for å takle utfordringene de møter i videregående opplæring? 
  • Hva mener lærerne er viktigst for å motivere og forberede den sammensatte elevgruppen til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv? 
  • Hvordan kan skoleledelsen tilrettelegge for at lærere best kan utføre sitt oppdrag?   
  • Hva forventer elevene av videregående opplæring? 
  • Og hvordan kan politikerne bidra til at flere elever fullfører og blir motivert til å lære?    


Innledere:
Ragnhild Lied, leder Liedutvalget, Turid Kristensen (H) i Utdanning- og forskningskomiteen, Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, repr. fra Elevorganisasjonen, Anne Johanne Guldvik, rektor, Lier videregående skole og Torbjørn E. Ryssevik, rådgiver, Utdanningsforbundet.

Programleder: Aslak Bonde.

Målgruppe:
Lærere, skoleledere, tillitsvalgte, foreldre, elever, lærlinger, politikere, myndigheter og andre interesserte.

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Bruk "Manuell påmelding" når du melder deg på. 
Enkel servering.

Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream via Utdanningsforbundet sin nettside.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Lied-utvalget

03. april 2019
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038