Kveldsseminar: Barnehagelærerrollen

29. januar i Lærernes hus - gratis og åpent for alle

jan

29

2019

1800

Oslo

Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene inviterer til kveldsseminar og diskusjon om barnehagelærerrollen. Møt bl.a. Kjetil Børhaug, Marit Bøe og Steffen Handal. Seminaret er gratis og åpent for alle.

29.01.2019 18:00:00 29.01.2019 18:00:00 Europe/Oslo Kveldsseminar: Barnehagelærerrollen Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene inviterer til kveldsseminar og diskusjon om barnehagelærerrollen. Møt bl.a. Kjetil Børhaug, Marit Bøe og Steffen Handal. Seminaret er gratis og åpent for alle. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærerutdannere

Ekspertgruppa om barnehagelærerrollen la nylig frem sin rapport «Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag». I den forbindelse inviterer Utdanningsforbundet til kveldsseminar med innledninger, kommentarer og debatt om fremtidens barnehagelærerrolle.

Innledere:
Kjetil Børhaug, utvalgsleder i Ekspertgruppa om barnehagelærerrollen
Børhaug innleder om ekspertgruppas arbeid og viktigste tilrådingene for å styrke og videreutvikle barnehagelærerollen

Marit Bøe, utvalgssekretær i Ekspertgruppa om barnehagelærerrollen
Bøe innleder om funnene fra ekspertgruppas forskningsprosjekt, Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring

Kommentarer fra:
Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage
Royne Berget, styrer i Smedhusåsen Barnehage
Caroline Brandt, nestleder i Lærerprofesjonens etiske råd og styrer i Fridtjovsgate og Etterstadgata barnehage
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, er ordstyrer

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Seminaret blir streamet.

Arrangør: Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Barnehagelærerrollen

29. januar 2019
kl. 18.00 - 21.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076