Fagfornyelsen og vurdering

Hva skjer på vurderingsfeltet når vi får nye læreplaner?

apr

08

2019

1800

Oslo

Hva skal til for at fagfornyelsen virkelig skal bli en fornying og føre til endring? Bør vi endre vurderingsordningene når vi endrer læreplanene? Hva slags vurderingspraksis vil støtte opp under dybdelæring, dannelse og et bredt kompetansebegrep? Og kan vi egentlig vurdere innholdet i overordna del av læreplanen?

Påmelding
08.04.2019 18:00:00 08.04.2019 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen og vurdering Hva skal til for at fagfornyelsen virkelig skal bli en fornying og føre til endring? Bør vi endre vurderingsordningene når vi endrer læreplanene? Hva slags vurderingspraksis vil støtte opp under dybdelæring, dannelse og et bredt kompetansebegrep? Og kan vi egentlig vurdere innholdet i overordna del av læreplanen? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet arrangerer kveldsseminar om vurdering i starten av høringsperioden for de nye læreplanene. Er det noe alle i skolen vet, så er det at vurdering og eksamen påvirker innholdet i opplæringen. Vi spør:

  • Hvordan er vurdering beskrevet i de nye læreplanene?
  • Er det en tydelig sammenheng mellom fornying av innholdet i fagene og av vurdering i fagene?
  • Hvordan skal man få til vurdering i de tverrfaglige emnene?
  • Og gir det mening å snakke om vurdering for danning?

Velkommen til et viktig seminar i Lærernes hus. Det blir innlegg fra vurderingseksperter, praktiserende lærere, panelsamtale og mulighet til spørsmål fra salen.

Vi har invitert Marte Blikstad-Balas, UiO, Tony Burner, USN, Ane Krogsæter Aarre, Persbråten videregående skole med flere og selvsagt kommer Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, som blant annet vil delta i diskusjonene.

Seminaret blir streamet.
Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen: Vurdering

08. april 2019
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038