Fagfornyelsen: Naturfag

jun

05

2019

1800

Oslo

Fornyelsen av de gjennomgående fagene i skolen er nå inne i siste fase og Utdanningsdirektoratet har nå alle disse læreplanene ute til høring. Det er nå vi har sjansen til å komme med innspill! Denne kvelden inviterer vi til kveldsseminar om naturfag.

Frist: 05.06.2019

05.06.2019 18:00:00 05.06.2019 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen: Naturfag Fornyelsen av de gjennomgående fagene i skolen er nå inne i siste fase og Utdanningsdirektoratet har nå alle disse læreplanene ute til høring. Det er nå vi har sjansen til å komme med innspill! Denne kvelden inviterer vi til kveldsseminar om naturfag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Fornyelsen av de gjennomgående fagene i skolen er nå inne i siste fase og Utdanningsdirektoratet har nå alle disse læreplanene ute til høring. Utdanningsforbundet ønsker aktivt å bidra til at flest mulig av våre medlemmer engasjerer seg i debatten om de nye læreplanene. Det er nå vi har sjansen til å komme med innspill!

Denne kvelden inviterer vi til kveldsseminar om naturfag.

Program

Kort presentasjon av fagfornyelsen
v/ Einar Ove Standal, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Orientering om innhold og prinsipper i forslaget til nytt naturfag
v/ Aud Kjæret, leder av læreplangruppen for naturfag
• Hva er naturfagets egenart i høringsutkastet?
• Hvordan er det lagt til rette for dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer. På hvilken måte kommer de til uttrykk i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom faget og overordnet del?
• Hva slags dannelsesideal kan vi lese ut av forslaget til naturfag?
• Hvordan er forholdet mellom kompetanser og innhold?
• Sammenhengen mål – vurdering?  

Kommentarer til høringsutkaste
v/Ane Krogsæter Aarre, assisterende rektor, Persbråten videregående skole og medlem av Utdanningsforbundets læreplannettverk i naturfag  
v/ Svein Sjøberg, professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
v/Liv Oddrun Voll, universitetslektor ved Naturfagsenteret

Plenumsdiskusjon

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Velkommen!

Om du ikke har anledning til være tilstede, kan du følge seminaret på stream via Utdanningsforbundet sine nettsider og på Facebook. 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen: Naturfag

05. juni 2019
kl. 18.00 - 21.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076