Fagfornyelsen for yrkesfagene

Yrkesfag på skolens eller arbeidslivets premisser?

sep

18

2018

1800

Oslo

2018 er yrkesfagenes år, og regjeringen offentligjorde nylig en ny struktur for yrkesfagene som en del av fagfornyelsen. Målet er mer yrkesrelevante og attraktive yrkesfag.

18.09.2018 18:00:00 18.09.2018 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen for yrkesfagene 2018 er yrkesfagenes år, og regjeringen offentligjorde nylig en ny struktur for yrkesfagene som en del av fagfornyelsen. Målet er mer yrkesrelevante og attraktive yrkesfag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

2018 er yrkesfagenes år, og regjeringen offentligjorde nylig en ny struktur for yrkesfagene som en del av fagfornyelsen. Målet er mer yrkesrelevante og attraktive yrkesfag, men vil endringene få flere unge elever til å velge yrkesfag? Vil yrkesfagene bli mer verdsatte i arbeidslivet? Er praksislinjen gjennom hele utdanningssystemet tydelig nok, og hvordan kan skole og arbeidsliv best ivareta hele eleven? Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på temakvelden.  

Fra programmet:

 • Fører fagfornyelsen til mindre press på fagopplæringen? Anna Hagen, Fafo-forsker og medlem i Lied-utvalget
 • Er praksislinjen gjennom utdanningssystemet tydelig nok? Arne Olav Walbye, lærer, Søndre Land ungdomsskole 
 • Praksisfeltets møte med ny struktur i yrkesfagene Tor Gunnar Karterud, yrkesfaglærer og avdelingsleder ved Ås videregående skole
 • Blir yrkesfagene mer attraktive for elevene og vil flere fullføre? Agathe Waage, leder Elevorganisasjonen
 • Fagfornyelsen for yrkesfagene - hva skal til for å lykkes? Tormod Korpås, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
 • Paneldebatt:  Utfordringer og muligheter med fagfornyelsen for yrkesfagene? Hva mener elever, lærere, arbeidslivet og politikerne?
  Deltakere: Tormod Korpås, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet, Bent Stiansen, mesterkokk og driver restauranten Statholdergaarden,  Roy Steffensen (FRP), leder av Utdanning og forskningskomiteen,  Nina Sandberg ( AP), medlem i Utdanning- og forskningskomiteen, Agathe Waage, leder Elevorganisasjonen og Frank Alexander Bræin, leder Pedagogstudentene
  Debattleder: Silje Bentzen, lærer og tidligere leder av Pedagogstudentene
  Vi åpner for spørsmål og kommentarer fra salen.

Vi inviterer medlemmer, tillitsvalgte, yrkesfaglærere, arbeidslivets organisasjoner, elever, politikere og alle med interesse for yrkesfag

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering.
Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream www.udf.no

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Fagfornyelsen for yrkesfagene

18. september 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038