Kveldsseminar: Nye læreplaner for fag

- fra overordnet del til konkrete planer

okt

30

2018

1800

Oslo

Nye læreplangrupper er opprettet med utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort i kjerneelementgruppene. Skissene til de de nye læreplanene er nå ute på spørring og Utdanningsforbundet ønsker å bidra til at planene diskuteres.

30.10.2018 18:00:00 30.10.2018 18:00:00 Europe/Oslo Kveldsseminar: Nye læreplaner for fag Nye læreplangrupper er opprettet med utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort i kjerneelementgruppene. Skissene til de de nye læreplanene er nå ute på spørring og Utdanningsforbundet ønsker å bidra til at planene diskuteres. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Overordnet del - prinsipper og verdier for grunnopplæringen er fastsatt.  En sentral intensjon i fagfornyelsen er å få en bedre sammenheng mellom denne delen og læreplaner for fag.

Vi ønsker på dette kveldsseminaret å løfte fram følgende problemstillinger:

 • Dilemmaer og utfordringer i arbeidet med ny læreplan
 • Hvordan kan det jobbes med de tverrfaglige temaene?
 • Dybdelæring – fra ide til konkrete planer
 • Hvordan skal Overordnet del – prinsipper og verdier for grunnopplæringen få en reell betydning i skolehverdagen og settes i sammenheng med læreplaner for fag?
 • Hvordan vil fagfornyelsen påvirke dagens vurderingspraksis og vurdering for læring?
 • Skoleledernes rolle og betydning for samarbeidet om nye læreplaner?

Innledere:

 • Tone Børresen Mittet, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
 • Kirsten Sivesind, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO
 • Kristine Waters, lærer, grunnskolen, medlem i læreplangruppen i samfunnsfag
 • Hege Hermansen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO.
 • Leif Østli, rektor, Fredrik II videregående skole, Fredrikstad

Program:
18.00 - 19.40 Innledninger
19.40 - 20.00 Pause
20.00 - 21.00 Plenumssamtale med spørsmål fra salen

 

Seminaret er gratis og åpent for alle.  Enkel servering.

Om du ikke har anledning til å være tilstede i Lærernes hus, kan du følge seminaret på stream www.udf.no

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Nye læreplaner for fag - fra overordnet del til konkrete planer

30. oktober 2018
kl. 18.00 - 21.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076