Fagfornyelsen - samfunnsfag

mar

15

2018

18:00

Oslo

Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Lærernes hus er det samfunnsfag som blir debattert.

Frist: 08.03.2018

Påmelding
15.03.2018 18:00:00 15.03.2018 20:30:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - samfunnsfag Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Lærernes hus er det samfunnsfag som blir debattert. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Judith Klein, representant i kjerneelementgruppen for samfunnsfag vil gi en orientering om arbeidet i gruppen.

Hva består fagets kjerneelementene av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart?
Hvordan tenkes det om dybdelæring? Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? Sammenhengen mål – vurdering.

Nina Caspari fra Foss videregående skole vil kommentere.
Det blir debatt og spørsmål fra salen.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream.

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - samfunnsfag

15. mars 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074