Fagfornyelsen - samfunnsfag

mar

15

2018

1800

Oslo

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Lærernes hus er det samfunnsfag som blir debattert. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

15.03.2018 18:00:00 15.03.2018 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - samfunnsfag Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Lærernes hus er det samfunnsfag som blir debattert. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program
18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin,  Utdanningsforbundet
18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet   
18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i samfunnsfag, ved Judith Klein, representant fra UDIRs
                     kjerneelementgruppe i samfunnsfag
18.50-19.00 Pause
19.00-19.30 Kommentarrunde ved Espen Torsteinsbø Hansen, Skullerud ungdomsskole og
                     Nina Caspari, Foss videregående skole   

19.30 – ca 20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.

20.00 – 20.30 Evt oppsummering, avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream. 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Noen Neonsen

Noen

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - samfunnsfag

15. mars 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038