Fagfornyelsen - KRLE / religion og etikk

mar

21

2018

18:00

Kristiansand, Vest-Agder

Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Kristiansand er det KRLE og religion og etikk som skal debatteres.

Frist: 14.03.2018

Påmelding
21.03.2018 18:00:00 21.03.2018 20:30:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - KRLE / religion og etikk Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Kristiansand er det KRLE og religion og etikk som skal debatteres. 4664 KRISTIANSAND S

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program 

Åpning v/ Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Kort presentasjon av fagfornyelsen v/Silje Gran Aanensen, kontaktperson grunnskole, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Orientering fra kjerneelementgruppen for KRLE / religion og etikk
v/Trine Anker, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF

• Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt?
• Hva sier dette om fagets egenart?  • Hvordan tenkes det om dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? • Sammenhengen mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget
v/ Kari Repstad

Plenumsdiskusjon

Møteleder: Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Kristiansand kan du følge seminaret på stream.

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Kart og adresse

Clarion Ernst Hotell
4664 KRISTIANSAND S

Fagfornyelsen - KRLE / Religion og etikk

21. mars 2018
kl. 18.00 - 20.30
Clarion Ernst Hotell
4664 KRISTIANSAND S

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076