Fagfornyelsen - engelsk

mar

19

2018

18:00

Tromsø, Troms

Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Tromsø er det engelsk som skal debatteres.

Frist: 12.03.2018

Påmelding
19.03.2018 18:00:00 19.03.2018 20:30:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - engelsk Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Tromsø er det engelsk som skal debatteres. Grønnegata 45, 9008 TROMSØ

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program

Åpning v/Thomas Nordgård, fylkesleder, Troms
Kort presentasjon av fagfornyelsen v/Morten Rennemo, styremedlem, Troms

Simon Burman, representant i kjerneelementgruppen for engelsk vil gi en orientering om arbeidet i gruppen.

Hva består kjerneelementene i engelsk av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? Hvordan tenkes det om dybdelæring? Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? Hvordan er sammenhengen mellom engelsk og overordnet del? Sammenhengen mål – vurdering.

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Tromsø kan du følge seminaret på stream.

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Kart og adresse

Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

Fagfornyelsen - engelsk

19. mars 2018
kl. 18.00 - 20.30
Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074