Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling

sep

25

2018

1800

Oslo

Bærekraftig utvikling skal være ett av tre tverrfaglige tema som skal prege det nye læreplanverket i norsk skole. Hvordan bør temaet komme til uttrykk i læreplanene? Hva skal til for at vi lykkes?

25.09.2018 18:00:00 25.09.2018 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling skal være ett av tre tverrfaglige tema som skal prege det nye læreplanverket i norsk skole. Hvordan bør temaet komme til uttrykk i læreplanene? Hva skal til for at vi lykkes? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet arrangerte våren 2018 en rekke seminarer i forbindelse med fagfornyelsen. Kjerneelementer i fagene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet før sommeren. Nå arbeider læreplangruppene med skisse til læreplaner, som antakelig blir klare i midten av oktober.
 
Dette blir en svært viktig del av fagfornyelsesprosessen hvor gruppene skal prioritere hvilket innhold læreplanene skal ha, de skal også sørge for god sammenheng mellom fagene. Så skal læreplangruppene også ta stilling til hvordan de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal integreres i fagene.
 
Vi har tidligere satt fokus på folkehelse og livsmestring, nå er turen kommet til temaet bærekraftig utvikling. Det blir viktige oppdateringer om prosessen, innlegg om hvorfor dette temaet er så viktig og hvordan det kan og bør komme inn i læreplanene og vi lover panelsamtaler og muligheter til å komme med innspill fra salen!  Vær med å påvirk prosessen på dette temaet som så mange både i og utenfor skolen brenner for!

Program fra kl. 18.00 til ca. kl. 20.15
Moderator: Anne Karin Sæther

 • Tormod Korpås, Utdanningsforbundet
 • Oppdatering om fagfornyelsen og et raskt blikk på kjerneelementene og hvordan de ser ut med tanke på bærekraftig utvikling, Einar Ove Standal, Utdanningsforbundet
 • Hvorfor er bærekraftig utvikling et så presserende tema? Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder av Norsk Klimastiftelse
 • Den tverrfaglige gruppas oppdrag og rolle i fagfornyelsen, prosessen fram til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, hvordan det er ivaretatt som kjerneelement i fag, hvordan det er tenkt i den videre prosessen nå med utviklingen av læreplanene. Judith Klein, medlem i Utdanningsdirektoratets tverrfaglige gruppe
 • Innlegg fra:
  - læreplangruppa for naturfag: Aud Kjæret, Vollen ungdomsskole
  - læreplangruppa for samfunnsfag: Kjell Evensen, Øyer Ungdomsskole
  - FN-sambandet, Mette Bjerkaas, regionleder, FN-sambandet
 • Panelsamtale: Judith Klein, Aud Kjæret, Kjell Evensen. Spørsmål fra salen

 

Enkel servering.  Seminaret er gratis og vil bli streamet på http://www.udf.no

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling

25. september 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038