Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling

sep

25

18:00

Oslo

Bærekraftig utvikling skal være ett av tre tverrfaglige tema som skal prege det nye læreplanverket i norsk skole. Hvordan bør temaet komme til uttrykk i læreplanene? Hva skal til for at vi lykkes?

Påmelding
25.09.2018 18:00:00 25.09.2018 20:30:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling skal være ett av tre tverrfaglige tema som skal prege det nye læreplanverket i norsk skole. Hvordan bør temaet komme til uttrykk i læreplanene? Hva skal til for at vi lykkes? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet arrangerte våren 2018 en rekke seminarer i forbindelse med fagfornyelsen. Kjerneelementer i fagene vil om kort tid fastsettes av Kunnskapsdepartementet, deretter vil læreplangruppene arbeide med å utvikle læreplanene utover høsten 2018.
 
Dette blir en svært viktig del av fagfornyelsesprosessen hvor gruppene skal prioritere hvilket innhold læreplanene skal ha, de skal også sørge for god sammenheng mellom fagene. Så skal læreplangruppene også ta stilling til hvordan de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal integreres i fagene.
 
Vi har tidligere satt fokus på folkehelse og livsmestring, nå er turen kommet til temaet bærekraftig utvikling. Det blir viktige oppdateringer om prosessen, innlegg om hvorfor dette temaet er så viktig og hvordan det kan og bør komme inn i læreplanene og vi lover panelsamtaler og muligheter til å komme med innspill fra salen!  Vær med å påvirk prosessen på dette temaet som så mange både i og utenfor skolen brenner for!
 
Følg med på våre hjemmesider hvor fullstendig program vil bli publisert etter hvert. Sett av tid i kalenderen allerede nå! Seminaret er gratis og vil bli streamet på http://www.udf.no

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Fagfornyelsen - bærekraftig utvikling

25. september 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074