Folkehelse og livsmestring

Velkommen til kveldsseminar om fagfornyelsen

feb

05

2018

18:00

Oslo

Folkehelse og livsmestring av et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått skal inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen.

Frist: 01.02.2018

Påmelding
05.02.2018 18:00:00 05.02.2018 20:30:00 Europe/Oslo Folkehelse og livsmestring Folkehelse og livsmestring av et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått skal inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Folkehelse og livsmestring av et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått skal inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen? Dette er problemstillinger vi vil belyse på dette kveldsseminaret ved å løfte fram både aktuell forskning og relevant praksis

 

18.00–18.05
Velkommen
Einar Ove Standal, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

18.05–18.35
Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle?
Mira Aaboen Sletten, forsker II, seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA,  Høgskolen i Oslo og Akershus

18.35–19.05
Tverrfagleg samarbeid om elevanes psykiske helse.
Anders Sandvik, assisterende rådmann, Vinje kommune

19.15–19.45
Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?
Janne Aasebø Johnsen, sosialpedagogisk rådgiver og forfatter

19.45–20.15
Venn1 – et eksempel på hvordan arbeide med psykisk helse
Veronica Pedersen, prosjektkoordinator og Ingrid Bruun, instruktør, begge fra Venn1

20.15–20.30 Spørsmål og kommentarer fra salen 

Seminaret er gratis og det blir enkel servering.
Seminaret bli streamet.
 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Folkehelse og livsmestring

05. februar 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076