Styrerkonferansen 2018

nov

19

20

10:00

Trondheim, Trøndelag

Frist: 18.10.2018

Påmelding
19.11.2018 10:00:00 20.11.2018 16:00:00 Europe/Oslo Styrerkonferansen 2018 Brattørkaia 1, 7010 TRONDHEIM

Barnehagen har fått en ny rammeplan – men hva betyr det for praksis i barnehagen? Hvilke forventninger innebærer rammeplanen for styrerrollen, for forholdet mellom styrer og barnehagelærer?

På årets styrerkonferanse vil vi løfte fram ulike sider ved innføring av ny rammeplan med særskilt fokus på ulike oppgaver knyttet til styrerrollen i denne sammenheng.

Priser:
Konferanseavgift kr 2800 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 3600 (andre)
Felles middag (19. nov.) på hotellet kr 600
Overnatting i enkeltrom pr. natt: kr 1190

 

Fra programmet:

Ny rammeplan – ny styrerrolle
Jan Tore Sanner, kunnskapsminister
Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

Barnehagens rammeplan – mellom styring og skjønn
Kari Hoås, førstelektor i samfunnsfag, DMMH

Ny barnehagelærerrolle – ny styrerrolle? Styrerrollen i en brytningstid
Kjetil Børhaug, professor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen, leder for ekspertutvalget som skal se på barnehagelærerrollen

Juss for styrere
Vidar Raugland, Advokatfirmaet Raugland AS

Vurdering i barnehagen – styrerens rolle og ansvar

Liv Torun Eik, høgskolelektor i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
Gerd-Sylvi Steinnes, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda

Pedagogisk ledelse – hva er viktig for det som er viktig?
Lars Svedberg, dosent, Karlstad universitet

Styrerollens betydning for den pedagogiske lederen 
Karin Hognestad, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Marit Bøe, førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Styreren som politisk og faglig aktør
Berit Bae, professor emrita, Høgskolen i Oslo og Akershus

Rammeplan – fra plan til praksis
Turid Thorsby Jansen, tidligere førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Relasjonsledelse i barnehagen -hva innebærer det?
Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI. 

Kart og adresse

Clarion Hotel og Congress Trondheim
Brattørkaia 1
7010 TRONDHEIM

Styrerkonferansen 2018

19. - 20. november 2018
kl. 10.00 - 16.00
Clarion Hotel og Congress Trondheim
Brattørkaia 1
7010 TRONDHEIM

Pris

2 800,- (Medlem)
3 600,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076