SETT 2018

nov

28

29

2018

Norges Varemesse

I det moderne og innovative samfunnet vi lever i skal skolen forberede barn og unge til en framtid vi vet lite om. Hvilke nye krav stilles til lærere, skoleledere og studenter?

SETT2018 nærmer seg med stormskritt! Konferansen tilbyr et stort og variert program med en rekke parallellsesjoner for både lærere og ledere i alle skoleslag og barnehage. Møt bl.a. Petter Schjerven, Nina Bølgan, Srini Swaminathan, Barbara Anna Zielonka, Camilla G Hagevold, Fredrik Mørk Røkenes, Tove Lafton, Vibeke Saltnes Olsen, Pelle Sandstrak, Maria Wiman, Nina Raita, Silvija Seres m.fl.

I tillegg til konferansen er det også en messe hvor en rekke utstillere tilbyr demonstrasjoner, workshops, intervjuer, diskusjoner med mer.

Gå inn på konferansens nettsider for mer detaljer om programmet og husk å melde deg på mens det ennå er plasser igjen! Gjør som enkelte skoler og la halvparten få delta den ene dagen, og resten dagen etter.  Felles inspirasjon gir større utbytte.

Årets tema
I det moderne og innovative samfunnet vi lever i skal skolen forberede barn og unge til en framtid vi vet lite om. Hvilke nye krav stilles til lærere, skoleledere og studenter? På SETT møter du erfarne fagfolk som deler kunnskap og erfaringer om hvordan man kan jobbe med disse viktige temaene i skole og barnehage.

Helse og digital dømmekraft
Sosiale medier er en av grunnene til at stadig flere sliter psykisk. Når dagens barn og unge er heldigitale, 24/7, har også digital dømmekraft blitt mye viktigere – nettvett, hva du kan dele, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. Skolen har et stort ansvar for å lære barn og unge trygg, digital bruk, men har lærere og skoleledere nok kompetanse om dette?

Menneskelig intelligens – den nye digitale kompetansen?
Utviklingen med automatisering og kunstig intelligens går stadig raskere, og stiller nye krav til oss. Samtidig er utarbeidelsen av nye læreplaner godt i gang. Her skal dybdelæring og tverrfaglige temaer – som livsmestring og folkehelse, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap – prioriteres. Kort sagt så stilles det en rekke nye krav til lærere, skoleledere og elever i framtidas skole.

Barnehagen i den multimodale hverdagen
Nå skal «Barnehagen utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier». Hva betyr det? Hvordan gir vi barna det rette grunnlaget i et læringsmiljø som er både digitalt og fysisk? Og hvordan skal dette dokumenteres? Her snakker vi om dokumentasjon, både pedagogisk og digitalt og raskt dukker det opp etiske dilemmaer.

 

GÅ TIL SETT 2018 FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING