Radikalisme og ekstremisme - hva med skolen?

mar

02

03

2020

1000

Oslo

Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering.

Frist: 31.01.2020

Påmelding
02.03.2020 10:00:00 03.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo Radikalisme og ekstremisme - hva med skolen? Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 31. januar 2020

Utdanningsforbundet vil med denne konferansen invitere til vi kan reflektere over temaet radikalisme og ekstremisme og dermed bli bedre i stand til å fange opp og jobbe med mennesker som står i fare for å bli del av en uønsket radikaliseringsprosess.

 

Fra programmet:

Hvordan jobbe sammen med elevrådet om retten til et trygt skolemiljø? – utfordringer og muligheter
Mari-Kristine Morberg, mobbeombud og Sigrid Isdal, elev og lærlingombud Hordaland 

De andres skole – gruppedannelser og utenforskap i den flerkulturelle skolen
Ingunn Marie Eriksen, forsker, NOVA: 

Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge?
Martin Sjøen, universitetslektor, Høgskulen på Vestlandet

Toleranse og respekt i et mangfoldig samfunn – hva innebærer det?
Geir Afdal, professor, MF

Kommunal veiledning mot voldelig ekstremisme –  hva gjør kommunen?
Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune og ansvarlig for arbeidet med kommunens veileder mot voldelig ekstremisme

Fagfornyelsen, muligheter og utfordringer
Claudia Lenz, professor, MF

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Radikalisme og ekstremisme – hva med skolen?

02. - 03. mars 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 000,- (Medlem)
4 000,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Program