Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet

des

07

2017

1000

Oslo

Er lojalitet ensbetydende med lydighet? Bør man trofast følge leders bestemmelse eller er et kritisk blikk og i ytterste konsekvens varsling også en form for lojalitet? Fins det situasjoner hvor man kan være mest lojal ved å utvise ulydighet?

07.12.2017 10:00:00 07.12.2017 10:00:00 Europe/Oslo Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet Er lojalitet ensbetydende med lydighet? Bør man trofast følge leders bestemmelse eller er et kritisk blikk og i ytterste konsekvens varsling også en form for lojalitet? Fins det situasjoner hvor man kan være mest lojal ved å utvise ulydighet? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe:  Lærere, skoleledere, barnehagelærere, styrere, barnehage – og skoleeiere, tillitsvalgte, ansatte i PP-tjenesten

Er lojalitet ensbetydende med lydighet? Bør man trofast følge leders bestemmelse eller er et kritisk blikk og i ytterste konsekvens varsling også en form for lojalitet? Fins det situasjoner hvor man kan være mest lojal ved å utvise ulydighet? Hvorfor er det så vanskelig å se at vi har felles interesse på arbeidsplassen i å undersøke det varsleren forteller. Tåler ikke retorikken møtet med virkeligheten.

Program:
10.00–10. 15 Åpning ved Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet
10.15–11.15 Lojalitet og ytringsfrihet ved Paul Leer Salvesen
11.15–11.30 Kommentar ved Birte Simonsen
11.30–11.45 Plenum
11.45–12.30 Lunsj
12.30–13.30 «Avvæpnet kritik» ved Rasmus Willig
13.30–13.45 Kommentar ved Bodil J. Houg
13.45–14.00 Plenum
14.00–14.30 Pause
14.30–15.30 Varsling –  mellom autonomi og styring/ - en test på hva autonomiidealet er verdt i vår tid? ved Guro Slettemark i samtale med Arne Johan Vetlesen
15.30–15.45 Kommentar ved Anne Kristine Bergem
15.45–16.00 Plenum

Om foredragsholderne:
Paul Leer Salvesen er professor i teologi og etikk ved Universitetet i Agder. Han har bakgrunn som forfatter og voldsforsker og har skrevet skjønnlitterære og faglige bøker. Han har doktorgrad i rettsfilosofi. Siste bok: «Voldens ansikter»  sammen med Yngve Hammerlin. Birte Simonsen: leder av Lærerprofesjonens etiske råd, underviser ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder. Tidligere dekan og leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Rasmus Willig er sosiolog og forsker i begrebet kritikk. Han underviser på Roskilde Universitet og har skrevet og redigert flere bøger om moderne arbeidsliv, samfunnskritikk og Axel Honneths anerkjennelsesteori. Hans siste bøker, Kritikkens U-vending  og Avvæbnet kritik, beskriver hvordan kritikken har endret seg i dag og hvordan den især har karakter av selvkritikk og hvordan den utadvendte kritikk avmonteres i arbeidslivet ved å bli returnert til sin avsender.

Anne Kristine Bergem er psykiater, forfatter og phd-stipendiat ved Nord universitet. Bergem er medlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Hun er tidligere leder i Norsk psykiatrisk forening har vært fagrådgiver i Barnsbeste og Rådet for psykisk helse.

Guro Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Hun har arbeidet i mange år som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum (Bondevik I regjeringen 1999). Slettemark ble i 2014 oppnevnt som medlem i Etikkrådet, Statens Pensjonsfond utland, og fra 2016 styremedlem i Oslo Universitetsstyre.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo med etikk og sosialfilosofi med som hovedinteresse. Vetlesen har utgitt en rekke bøker, blant annet "Hva er ETIKK"  "Moralens sjanser i markedets tidsalder" og «Studier i ondskap». Vetlesen er tildelt prisen Fangenes testamente for sitt viktige arbeid mot Holocaust og folkemord

Bodil J. Houg er varamedlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Mobbeombud. Har ellers jobbet 20 år i skolen som lærer og skoleleder. Har mastergrad Utdanningsledelse fra UiO, medforfatter av boka «En for Alle» om rektors håndtering av mobbesaker og fikk Trygg Bruk prisen i 2016 for arbeidet for trygg bruk av digitale medier for barn og unge

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kritikk, lojalitet og ytringsfrihet

07. desember 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076