Dembra-konferanse 2017 - 18. og 19. oktober

Frykt og framtidshåp

okt

18

19

Hotel Quality Expo Fornebu, Oslo

Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati?

Mer informasjon om konferansen og påmelding her

Kunnskapsløftet skal fornyes med økt vektlegging på skolens verdigrunnlag og demokratisk samfunnsmandat. Samtidig har vi en samfunnsutvikling med økende negative holdninger mot enkelte minoriteter og et politisk klima med fokus på «vi mot dem». Hvor står skolen i dette spenningsforholdet? Hvordan kan skolens forebyggende arbeid bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos individer og gi dem positive erfaringer med deltagelse og tilhørighet?

Dembras konferanse Frykt og fremtidshåp ønsker å gi anledning til refleksjon og diskusjon, og inviterer til to dager med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Konferansen vil være relevant for skoleeiere og -ledere, lærere, lærerutdannere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert i skolens forebyggende arbeid med demokrati.

Det vil være et eget seminar under konferansen som retter seg spesielt mot skoler som har deltatt eller er interessert i å delta i Dembra. Seminaret vil gi anleding til erfaringsdeling og inspirasjon.

Konferansen arrangeres ved Quality Hotel Expo Fornebu i Oslo. Deltakelse er gratis og det serveres lunsj. Det er overnattingsmuligheter på konferansehotellet og det kan søkes om reisestøtte fra arrangørene.

Konferansen arrangeres av:

Falstadsenteret, HL-senteret og Raftostiftelsen
i  samarbeid med Utdanningsforbundet