Kurs for lærere i kunst og håndverk

Faglig progresjon, vurdering koblet til fagfornyelsen

mar

25

2020

1000

Oslo

I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk. På dette kurset får du en oppdatering om fornyelsen av faget kunst og håndverk, verktøy til egen vurderingspraksis og eksempler på undervisningsopplegg.

Frist: 25.02.2020

Påmelding
25.03.2020 10:00:00 25.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for lærere i kunst og håndverk I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk. På dette kurset får du en oppdatering om fornyelsen av faget kunst og håndverk, verktøy til egen vurderingspraksis og eksempler på undervisningsopplegg. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Hvordan kan de fire kjerneelementene være til støtte her? Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene. Eksemplene som vises under kursdagen er hentet fra ungdomstrinnet.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget.

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon mellom verksteder?
  • Hvordan utvikle fagrelevante kjennetegn på måloppnåelse?
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Oppdatering på fagfornyelsen og ny læreplan - diskusjon i grupper . 

Denne kursdagen ble også gjennomført i 2019. De faglige eksemplene vil være mye av de samme som sist, men oppdatert mot de nye læreplanene.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Eva Lutnæs er professor i fagdidaktikk ved institutt for estetiske fag, OsloMet. Hun underviser også i kunst og håndverk ved Ener ungdomsskole. Hun var med i kjerneelementgruppa og læreplangruppa for faget kunst og håndverk.

Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for lærere i kunst og håndverk

25. mars 2020
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038