Gode lesestrategier

mar

16

2020

1030

Tromsø, Troms og Finnmark

Kurset gir en innføring i hva lesestrategier er, hvilke strategier som passer for mellom- og ungdomstrinnet og hvordan man kan undervise i dem. Målet er at elevene skal kunne velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med uliketekster og ulike lesesituasjoner.

Frist: 14.02.2020

Påmelding
16.03.2020 10:30:00 16.03.2020 10:30:00 Europe/Oslo Gode lesestrategier Kurset gir en innføring i hva lesestrategier er, hvilke strategier som passer for mellom- og ungdomstrinnet og hvordan man kan undervise i dem. Målet er at elevene skal kunne velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med uliketekster og ulike lesesituasjoner. Grønnegata 45, 9008 TROMSØ

Bindende påmelding: 14. februar

Kurset gir en innføring i hva lesestrategier består av, hvilke strategier som passer for mellom- og ungdomstrinnet og hvordan man kan undervise i dem. Det vil bli gitt en beskrivelse av ulike kategorier av strategier som kan tilegnes og anvendes i løpet av grunnskolen.

Disse strategikategoriene er: 

Utdypende strategier som brukes for å skape mening i noe andre formidler.
Kritiske strategier som omhandler kildekritikk og egen bruk av aktuelle kilder.
Organiserende strategier som tydeliggjør strukturer og sammenhenger mellom informasjonsdeler, enten disse kommer fra en eller flere tekster og kilder.
Oppklarende og selvregulerende strategier som muliggjør en god og bevisst lese- og læringsprosess

Målet er at elevene skal kunne velge og bruke hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner. For at det skal bli mulig er det viktig med systematiske framgangsmåter fra lærernes side, samt tett samarbeid lærere imellom. Kurset vil derfor også beskrive hva god strategiundervisning består i, med tanke på å gi kursdeltakerne mulighet til også å drøfte egen praksis og egne erfaringer. Kurset vil være relevant for lærere som ønsker å styrke sin fag- og leseundervisning og samtidig oppnå bedre tilpasset opplæring for alle elevenes sine.

Kursholder:
Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. og har siden år 2000 være rådgiver i statped, på avdeling for språk og lesing. Hun har siden hun startet i statped blant annet arbeidet som kursholder og veileder for kommuner og skoler som har ønsket å styrke lese- og strategiundervisningen hos sine lærere.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

Gode lesestrategier

16. mars 2020
kl. 10:30 - 15:30
Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076