Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag

mar

05

2020

1000

Oslo

Seminaret har som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang.

Frist: 05.02.2020

Påmelding
05.03.2020 10:00:00 05.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag Seminaret har som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere som underviser i faget, skoleledere og andre som er interessert i å starte opp og andre interesserte

Seminaret er gratis!

Fagfornyelsen er en utmerket anledning for skolene til å videreutvikle opplæringstilbudet. Det har lenge vært ønskelig med mer praksisrettede tilbud til elever på ungdomstrinnet. Arbeidslivsfag er en slik mulighet. Det er et tilvalgsfag som nettopp kan gjøre ungdomsskolen mer relevant og praktisk for elever som har behov for det. Over 20 000 elever får pr i dag opplæring i faget, men det burde vært adskillig flere som fikk dette tilbudet. Erfaring viser at arbeidslivsfag kan ruste elevene for en bedre overgang til videregående opplæring, særlig på yrkesfag.

På dette seminaret har vi som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang. Innholdet er aktuelt både for erfarne lærere og skoler som er i startgropa. På seminaret møter vi blant annet lærer Arne Olav Walbye og rektor Knut Solhaug, begge fra Søndre Land ungdomsskole.  De vil dele verdifulle erfaringer skolen har gjort med arbeidet for arbeidslivsfaget.  Flere foredragsholdere vil bli publisert etter hvert. Følg med på våre nettsider!

Fra programmet:

  • Presentasjon av den nye læreplanen: Hva er faget arbeidslivsfag, hva er det ikke?  Progresjon i læreplanen fra forsøket og behov avdekket i forskning
  • Fagets relevans for verdien av å skape, for tilhørigheten skole – samfunn og for veien inn i videregående skole
  • Om verdigrunnlaget for faget og sammenhengen med blant annet dybdelæring
  • Hvordan opplever elevene faget ?
  • Gode tips og suksesshistorier: Presentasjon av hvordan faget kan legges opp og organiseres samt eksempler på oppgaver og opplegg
  • Vurdering i faget: Underveis og sluttvurdering og eksamen

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag

05. mars 2020
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038