Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

jun

05

2019

1000

Oslo

Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det? Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering.

05.06.2019 10:00:00 05.06.2019 10:00:00 Europe/Oslo Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det? Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Passer for barnehagelærere, helsesøstre, spesialpedagoger, fagarbeidere og assistenter. Alle som arbeider med små barn i aldersgruppen 0 til 3 år og barn med spesielle behov.

Kursholdere: Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU og Heidi Aabrekk, spesialpedagog

Læringsmål:
Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering. De skal reflektere over og erfare praktisk-pedagogiske konsekvenser av denne kunnskapen. Målet er at deltakerne skal forstå samspillet og avhengigheten mellom fagområdene som er knyttet til småbarnspedagogikkens og spesialpedagogikkens område og inspirere til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen yrkesutøvelse.

 

Temaer

  • Hjerneforskning knyttet til barns utvikling av språk og motorikk
  • Aktive samlingsstunder og samspill med de yngste som gir tidligere stimulering av språk og motorikk.
  • Innovasjonsarbeid i barnehagen og praktisk-pedagogiske konsekvenser av ny kunnskap.

 

Læringsformer og aktiviteter
Det gis undervisning i form av forelesninger og praksis.

Program 
Dette kurset favner to av flere viktige fagområder som omhandler små barn, nettopp fordi barnets liv er flettet sammen av måltider, fysisk aktivitet, hvile og lek i et tilrettelagt og stimulerende miljø. Vi skal lære hvordan en aktiv samlingsstund med fokus på språk og motorikk og samspill gjennom dagen kan legge til rette for god hjerneutvikling.

Hjerneforskning
Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det? Språk – og sansestimulering og fysisk aktivitet for de yngste - Tidligere stimulering – hva betyr det? - Språk- og sansestimulering i praksis, erfaringer fra helsestasjoner og barnehager - Fysisk aktivitet i praksis, erfaringer fra helsestasjoner og barnehager - Foreldresamarbeid

Praksis
Deltagerne får en innføring i Bravo-leken som forslag til verktøy for aktive samlingsstunder med de minste. Refleksjon over hvordan vi kan kombinere ny kunnskap med tradisjonell pedagogikk – hva kreves? Refleksjon over dagsrytme, rutiner for de minste, konkrete situasjoner og voksenstyrte opplegg, intensitet, variasjon, omfang, oppfølgingsplan, gjennomføring, evaluering og tilpasset videreføring. Egne refleksjoner? Hvilke konsekvenser får dette for min praksis? Diagnoseavhengig eller ikke? Tidsaktuell debatt i media? Hvilke utfordringer møter vi? Hva er mulighetene?

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

05. juni 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076