Skriftlig vurdering i fransk

Kurs for fransklærere i videregående skole

mar

15

2019

0930

Oslo

Hvordan vurdere skriftlig arbeid i fransk i den digitale tidsalder? Fagfornyelsen og fremmedspråk: Hva er nytt og hva skal vi undervise i?

15.03.2019 09:30:00 15.03.2019 09:30:00 Europe/Oslo Skriftlig vurdering i fransk Hvordan vurdere skriftlig arbeid i fransk i den digitale tidsalder? Fagfornyelsen og fremmedspråk: Hva er nytt og hva skal vi undervise i? 0133 OSLO

Vi starter med å se på Fagfornyelsen og fremmedspråk og bakgrunn for og konsekvenser av de nye læreplanene. Hva er nytt og hva skal vi undervise i? Dilemmaer og avklaringer.
Hoveddelen av kurset vil dreie seg om skriftlig vurdering i fransk. Hvilke måter kan man best forberede elevene til skriftlig eksamen på? Hvordan vurdere eksamensbesvarelser? Hvilke elementer er med på å gi gode og presise oppgavesvar? Vi skal også se hvordan vi kan avsløre plagiat og lite hensiktsmessig bruk av kilder.
Eksamensoppgaver og besvarelser er hentet fra eksamen 2018.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en revidert versjon av kurset som ble holdt i 2018.

Fra programmet:

  • Fagfornyelsen og fremmedspråk – hva er nytt?
  • Introduksjon - eksamensoppgaver
  • Hva i en besvarelse tilsier plagiat, oversetterprogram etc.?
  • Hvordan er en god besvarelse?
  • Gjennomgang av oppgavesett og eksempelbesvarelser på nivå I, II og III
  • Vurdering og karaktersetting

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholdere

Beate Haugberg og Gro Lokøy har begge over 20 års erfaring som fransklærere i videregående skole og har 10 års erfaring fra Utdanningsdirektoratet med utarbeiding av eksamensoppgaver, vurdering og sensorskolering.

Kart og adresse

Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 OSLO

Skriftlig vurdering i fransk

15. mars 2019
kl. 09.30 - 15.00
Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038