Seksuelle overgrep mot barn

nov

15

2019

1000

Oslo

Mange overgrepsutsatt barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kunnskap, kompetanse og handlekraft er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap for å kunne arbeide med seksuelle overgrep mot barn

15.11.2019 10:00:00 15.11.2019 10:00:00 Europe/Oslo Seksuelle overgrep mot barn Mange overgrepsutsatt barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kunnskap, kompetanse og handlekraft er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap for å kunne arbeide med seksuelle overgrep mot barn Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Avmeldingsfrist: 18. oktober 

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten og inneholder følgende tema:

Urovekkende mange barn går gjennom barndommen med overgrepserfaringer som ingen andre kjenner til. Dersom utsatte barn skal bli beskyttet må voksne være årvåkne for signaler og vise handlekraft slik at barna får den hjelpen de trenger. Fagpersoner har et særlig ansvar for å skaffe seg kompetanse og til å utforme rutiner som fungerer den dagen bekymringer og mistanker om overgrep vekkes.

Kurset retter seg mot alle som arbeider med barn i barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten og inneholder følgende tema:

Grunnforståelse av seksuelle overgrep mot barn: Definisjoner. Omfang. Om utsatte barn, overgripere og overgrepsprosesser.Taushet og tabu: Om forhold som virker til fortielse, bagatellisering og fornekting. Om forhold som åpner for avdekking av overgrep. Traumeforståelse: Hvordan barndomskrenkelser påvirker nevrologisk utvikling. Hvordan skadene kommer til uttrykk i hverdagslivet. Når mistanker oppstår: Hva gjør vi? Hva gjør andre etater? Utvikling av tverretatlig samarbeid.

Om foreleser
Siri Søftestad, er sosionom med ph.d. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker og fagartikler. Sammen med Øivind Aschjem er hun initiativtaker til nettverket reddesmå.no, som hun nå representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forskning og fagbokskriving. Den siste boka, «Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn», ble utgitt på Universitetsforlaget i september i fjor.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Barn utsatt for seksuelle overgrep

15. november 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076