Peacepainting - kunst for fred og livsmestring

nov

25

2019

1000

Oslo

Peacepainting er et godt verktøy for å arbeide med menneskerettigheter, likeverd og integrering i barnehage og skole.

Frist: 28.10.2019

Påmelding
25.11.2019 10:00:00 25.11.2019 10:00:00 Europe/Oslo Peacepainting - kunst for fred og livsmestring Peacepainting er et godt verktøy for å arbeide med menneskerettigheter, likeverd og integrering i barnehage og skole. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere og barnehagelærere med interesse for å bruke estetiske fag som verktøy for integrering og klassemiljøbygging.

Hva er peacepainting? Peacepainting handler om å lære våre barn verdier, tro/håp, uavhengig tenkning, samarbeid og omsorg for andre. Barn og ungdom kommer sammen i grupper og maler. Felles plattform er farger. Dette følges opp med tekster skapt av elevene. Tekst og bilde hører sammen. Konteksten er alltid fred og likeverd mellom folk og nasjoner. Fellesskapsfølelse med barn og unge over hele verden gis en mulighet å få vokse gjennom en bevissthetsutvikling i den enkelte.

Kursinnhold
Kurset vil inneholde en kort presentasjon av hele konseptet med Peacepainting, samt en opplevelse av hva et Peacepainting-verksted innebærer ved at man tar del i en forkortet versjon. Til slutt utveksler vi tanker omkring det vi har gjort sammen, samt relevans i forhold til helse, integrering og likeverd.

Om Peacepaintingstiftelsen
Stiftelsen ble startet av pedagoger og kunstnere på Helgeland i 2007. Stiftelsen har etter hvert fått et internasjonalt preg med støtte fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet. Metoden brukes i mange land og ulike miljø. Det arbeides på ulike arenaer der mennesker befinner seg, alt fra krigsrammede områder/flyktningeleire til trygge skoler i Norge.

Om kursholder
Kursholder er Catrine Gangstø. Gangstø er lærer, mend fordypning i kunsthistorie og fargelære. Hennes faglig interessefelt er farger, visuelt uttrykk, pedagogikk og livssyn. Kombinert med hennes store interesse for holdningsskapende arbeid for barn og unge i en kontekst av likeverd og fred har dette resultert i konseptet Peacepainting.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Peacepainting - kunst for fred

25. november 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076