Mobbing i barnehagen

Dialogen som utgangspunkt for forebyggende arbeid

feb

25

2019

1030

Tromsø, Troms

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i den enkelte barnehage. Samarbeidende voksne som er villige til å gå inn i dialog om mobbing med hverandre, med barn og med foreldre er en av nøklene inn for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing.

Frist: 28.01.2019

Påmelding
25.02.2019 10:30:00 25.02.2019 10:30:00 Europe/Oslo Mobbing i barnehagen Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i den enkelte barnehage. Samarbeidende voksne som er villige til å gå inn i dialog om mobbing med hverandre, med barn og med foreldre er en av nøklene inn for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. 9259 TROMSØ

Når mobbing skjer kan det være utfordrende både for ansatte og foreldre å komme i posisjon til hverandre. Det kan være følelser som kan være vanskelig å møte eller frustrasjon over ulike verdier knyttet til voksenrollen som kan hindre samarbeid og dialog.

Rammeplanen er klar (s.11) og (s.29):
”Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette” og
”Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene”

Kurset bygger på erfaringer fra dialogmøter mellom foreldre og ansatte i barnehagen, og kunnskap fra ny forskning. Det vil bli vist, gjennom ulike pedagogiske verktøy, hvordan dialogen kan fremme samarbeid mellom ansatte og foreldre, og kan skape et samarbeidsklima i barnehagen som er forebyggende mot mobbing.

Kurset vil være praktisk og gi økt kunnskap om dialogens muligheter- og utfordringer når vanskelige temaer som mobbing skal være et samarbeidstema og ikke et konflikt-tema mellom de voksne.

Mål for kurset:
Øke kompetanse i forhold til hvordan dialogen kan fremmes og hemmes i samarbeid i arbeidet mot mobbing Bevisstgjøring på egen dialogkompetanse i møte med utfordringer Gi konkrete dialog-verktøy som kan anvendes inn i barnehagehverdagen i møte med barn, kollegaer og foreldre i arbeidet mot mobbing i barnehagen

Om kursholder:
Ingrid Lund: professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, mobbing, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Radisson Blu Hotel Tromsø
Sjøgata 7
9259 TROMSØ

Mobbing i barnehagen

25. februar 2019
kl. 10.30 - 15.30
Radisson Blu Hotel Tromsø
Sjøgata 7
9259 TROMSØ

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076