Med Peer Gynt i klasserommet

aug

07

08

2019

1800

Nord-Fron, Oppland

Utdanningsforbundet og Peer Gynt as har satt sammen et todagers kurs, som har som mål å bli bedre kjent med Ibsens klassiker Peer Gynt, og dermed gi konkrete måter å engasjere elevene i viktige temaer. Det er fortsatt mulig å melde seg på!

07.08.2019 18:00:00 08.08.2019 18:00:00 Europe/Oslo Med Peer Gynt i klasserommet Utdanningsforbundet og Peer Gynt as har satt sammen et todagers kurs, som har som mål å bli bedre kjent med Ibsens klassiker Peer Gynt, og dermed gi konkrete måter å engasjere elevene i viktige temaer. Det er fortsatt mulig å melde seg på! Rustvegen 81, 2640 VINSTRA

«Hva er det å være seg selv?» Ibsen har gitt oss mange spørsmål, det er viktig å reflektere over, og har med rette en viktig posisjon i norsk skole. Kanskje er Ibsens spørsmål enda mer aktuelle forskolen i dag, siden svarene vi søker ikke lenger har to streker under seg? 

Utdanningsforbundet og Peer Gynt as inviterer til spennede kurs på Gålå. Vi skal se på hvordan vi kan formidle Peer Gynt til barn og unge. Du kan velge mellom en workshop om bruk av spillpedagogikk i klasserommet eller en workshop med dramatisering. Det blir filosofisk vandring langs Verdivegen med Ibsens dilemmaer – og vi skal se forestillingen ved Gålåvatnet.

Bindende påmeldingsfrist: 27. juni. Det er fortsatt mulig å melde seg på!

Målgruppe: Lærere i ungdomsskole og videregående skole og for lærere i voksenopplæringen. Kurset er særlig nyttig for norsklærere, men har stor relevans for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Program

Onsdag 7. august

Kl. 17.20 (Presis)
Fellestransport (for de som har valgt det) fra Vinstra hotel og spiseri og opp til Gålå.

Kl. 18.00
Velkommen til Gålå og Peer Gynt-kurset – en introduksjon til kurset og forestillingen.
Vi møtes i eget lokale, der vi får billetter til forestillingen.

Kl. 19.30
Henrik Ibsens Peer Gynt, i regi av Marit Moum Aune og med Pål Christian Eggen og Ågot Sendstad.

 

Torsdag 8. august:

PARALLELLE SESJONER (kl. 09.00–12.00)
Metodikk for å undervise i Peer Gynt i klasserommet. Workshopene er praktisk rettet.
Du må velge en av disse

 

 

Workshop 1. Peer Gynt - på den digitale scenen
Aleksander Husøyer en av pionerene for bruk av dataspill i undervisningen som tidligere lærer ved Nordahl Grieg videregående skole. Han vil sammen med Magnus Sandberg vise praktiske måter å anvende spill i klasserommet på. Et av de sentrale eksemplene i workshopen vil være Peer Gynt dataspillet som lanseres for skoleåret 2019/2020.

Workshop 2. Drama i klasserommet «Keiseren, trollet eller løken?»  
Peer Gynt i klasserommet Peer Gynt er 150 år, men fremdeles like aktuell når det kommer til spørsmål om identitet, moral og verdier. For hvordan er det å finne seg selv og velge en veiviser i det teknologiske-multikulturelle-hyperfiksjonelle-klimakrise-året 2019? Hva kan vi lære av den gamle Peer Gynt om å være seg selv? Nok? Med utgangspunkt i Peer Gynt skal vi arbeide med ulike dramatiske og performative tilnærminger for å åpne opp og iscenesette sekvenser fra verket. Metodene kan også anvendes som tverrfaglige og kunstfaglige innganger til andre fag og tematikker. Kursleder er Marianne Nødtvedt Knudsen.

Kl. 12.00
Enkel lunsj på hotellet

Kl. 12.50
Fellestransport (for de som har valgt det) til Gålå.

Kl. 13.30
Vandring verdivegen – en vandring i et ytre og et indre landskap. Filosofisk vandring med Ibsens dilemmaer og møte med Peer Gynt. Oppmøte ved stabburstrappa – for en 5 km. lang vandring.

15.30 Oppsummering og inspirasjon til videre arbeid.

Ferdig kl. 15.50

 

Om kurslederne
Aleksander Husøy
er en pioner i bruken av spill i skolen og jobber som lærer og spillpedagog ved Nordahl Grieg Videregående skole. De siste ti årene har han utviklet og gjennomført en rekke undervisnigsopplegg hvor spill inngår som komponent, og veileder andre lærere i bruken av disse. Aleksander har også produsert undervisningsmateriell og nettkurs for bl.a UNESCO, Senter for IKT i Utdanningen (Nå UDIR Betalab) og lesesenteret. I 2015 mottok han Gullepleprisen for innovativ bruk av teknologi i skolen. Sammen med andre lærere og forskere driver han nettressursen Spillpedagogene.com og podcasten "Spillpedagogene - Spill og digital kultur". Han er også medforfatter av boken "Spillpedagogikk" som utgis av Kunnskapsforlaget i mars 2020.

Magnus Sandberg, Spillentusiast og Stipendiat i IKT og læring ved NTNU, har bakgrunn som lærer i historie, norsk og samfunnsfag i både ungdomsskole og videregående skole. Her har han benyttet spill som metode i undervisningen. Han har utviklet veiledningsmateriell for bruk av spill i skolen for Medietilsynet og senter for IKT i utdanningen, og blir ofte benyttet som foredragsholder for temaet. Magnus er rådgiver i utviklingen av Peer Gynt-spillet, og vil forske på spillet i sin doktorgradsavhandling.

Marianne Nødtvedt Knudsen er utdannet lektor i drama og teater v. Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Universitetet i Århus. Per dags dato arbeider hun delvis som frilanser og delvis som midlertidig ansatt ved seksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett ved ILU, NTNU. Marianne har blant annet undervist i fagene teaterproduksjon, forestillingsanalyse, teaterhistorie, improvisasjon og rollespill, praktisk pedagogisk fagdidaktikk i drama og teater, og masteremnet deltakende kunst og improvisasjon ved NTNU. I tillegg har hun undervist i flere år i kulturskolen, på videregående skole og i voksenopplæringen. Marianne startet Teater Bak Murene i 2007 og har arbeidet med å lage egenskapte forestillinger sammen med innsatte i norske fengsler. Utover dette frilanser hun som foredrag- og workshopholder, regissør, improvisatør og utøvende skapende aktør.

Kurspris inkludert forestilling og lunsj:
kr. 1385 for medlemmer i Utdanningsforbundet
Kr. 2100 for andre.

Prisen inkluderer

•Introduksjon og foredrag, helaftens forestilling Peer Gynt ved Gålåvatnet, •Verdivegen – filosofisk vandring med dilemmaer, enkel lunsj (torsdag),

Praktisk informasjon
Peer Gynt-forestillingen er utendørs, så ta med godt med klær.
Verdivegen på Gålå, ca 5 km i lett terreng. Ta med gode sko.

Overnatting
Deltaker må selv ordne med overnatting.
Ta f.eks kontakt med Peer Gynt Hotel og Spiseri, der vi skal ha selve kurset. resepsjon@peergynthotel.no

Peer Gynt Hotel og Spiseri ligger 2 km fra jernbanestasjonen. Det er taxiholdeplass på jernbanestasjonen, eller ring 61290440.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Peer Gynt Hotel & Spiseri
Rustvegen 81
2640 VINSTRA

Med Peer Gynt i klasserommet

07. - 08. august 2019
kl. 18.00 - 15.50
Peer Gynt Hotel & Spiseri
Rustvegen 81
2640 VINSTRA

Pris

1 385,- (Medlem)
2 100,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

May Brit Støve
E-post: May.brit@peergynt.no
Telefon: 97183704