Livsmestring og helse i skolen

apr

09

2019

1000

Oslo

Frist: 12.03.2019

Påmelding
09.04.2019 10:00:00 09.04.2019 10:00:00 Europe/Oslo Livsmestring og helse i skolen Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Livsmestring og helse i skolen.  Et relasjonelt perspektiv

Hva trenger barn og unge med tanke på dagens og morgendagens utfordringer? Kurset presenterer en allmenn tilnærming til livsmestring og helse, basert på trygge lærer-elev relasjoner og relasjonell klasseledelse. Oppmerksomt nærvær/ mindfulness presenteres som en hensiktsmessig og forskningsbasert tilnærming. Kurset er praktisk rettet. Sentrale temaer er:

  • Allmenn kunnskap om sinnets oppbygning og funksjon. Referanser til nevrovitenskap
  • Hva består relasjonskompetanse av? Hvordan utvikle denne siden ved det å være lærer?
  • Elevenes grunnkompetanse; styrke evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre
  • Livsmestringstemaer og helsefremmende øvelser med elevene, som en integrert del av klasseledelse

 

Anne Sælebakke, utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, har lang erfaring med helsefremmende arbeidet og oppmerksomt nærvær i utdanningsfeltet. Hun var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Livsmestring og helse i skolen. Et relasjonelt perspektiv

09. april 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076