Læreren i møte med barn og unge med stille atferd

des

02

2019

1000

Oslo

Kurset har som mål å gi barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående opplæring og andre som møter barn og unge med ulike atferdsuttrykk ytterligere kunnskap og forståelse for det stille atferdsuttrykket. Det er fortsatt mulig å melde seg på!

02.12.2019 10:00:00 02.12.2019 10:00:00 Europe/Oslo Læreren i møte med barn og unge med stille atferd Kurset har som mål å gi barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående opplæring og andre som møter barn og unge med ulike atferdsuttrykk ytterligere kunnskap og forståelse for det stille atferdsuttrykket. Det er fortsatt mulig å melde seg på! Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Frist for avmelding: 18. november
Målgruppe
: Lærere og barnehagelærere
Arrangør: Kurset arrangeres i samarbeid med Rådgiverforum.

Kurset retter søkelyset mot læreren/barnehagelæreren i møte med barn og unge som utviser stille og tilbaketrukket atferd. I de fleste barne- og ungdomsgrupper, enten det er i barnehagen eller i klasserommet, finnes det et eller flere barn/unge som fremstår som engstelige, stille, deprimerte, ensomme eller ukomfortable. De deltar ikke i aktivitetene i som foregår, krever lite fra de voksne og har en tendens til å forsvinne litt i alt som foregår.

Kursholder vil løfte frem hvordan læreren/barnehagelæreren kan møte barn og unge med stille atferd, og hva som kan gjøres i skolen og barnehagen for at de som utviser stille atferd skal oppleve mestring, læring og utvikling i hverdagen. I kurset drøftes det hvordan læreren/barnehagelæreren og skolen/barnehagen kan legge til rette for at barn og unge med stille atferd skal oppleve egne bidrag som verdifulle. I tillegg løftes det frem og drøftes hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte.

Kurset har som mål å gi barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående opplæring og andre som møter barn og unge med ulike atferdsuttrykk ytterligere kunnskap og forståelse for det stille atferdsuttrykket. I tillegg er ønsket at kurset skaper inspirasjon og innsikt i hvordan en som voksen kan møte barn og unge som fremstår som stille og tilbaketrukket.

Kursinnhold:

  • Hva er stille atferd og når er det et problem?
  • Begrepsavklaring og definisjoner
  • Årsaksforklaringer
  • Forskning på stille atferd og konsekvenser av denne atferden

Hvordan kan læreren møte det stille atferdsuttrykket?

  • Holdninger og kunnskap om det stille atferdsuttrykket
  • Hva læreren/barnehagelæreren og skolen/barnehagen kan gjøre i møte med elever med stille atferd
  • Teorier og forskning om de gode møtene mellom lærer/barnehagelærer og barn/unge
  • De små steg
  • Ikke gi deg!

Om kursholder:
Anne-Lise Sæteren er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Hennes forskning er knyttet til læreren i møte med elever som utviser stille atferd. Sæteren er spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegge for at alle barn og unge skal oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle. Ved Institutt for lærerutdanning underviser og veileder hun i temaet stille atferd og andre temaer innenfor spesialpedagogikk.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Læreren i møte med barn og unge med stille atferd

02. desember 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076